HET KENNIS BOEK
...Het Kennis Boek


VERKLARENDE INFORMATIE OVER HET KENNIS BOEK - HET ALFA KANAAL – DE GOUDEN TIJD

Geliefde vrienden,
Onze Planeet, die veel van haar kwaliteiten heeft verloren in de materiële, spirituele en de natuurlijke aspecten, wordt weer hersteld. Gebeurtenissen die ervaren zijn en zullen worden ervaren, zullen de mensheid verenigen in een Totaliteit door haar het Bewustzijn van Waarheid te doen verwerven. In de Periode waarin wij leven zijn er verscheidene Spirituele Brandpunten in werking gezet, door mensen, ontwaakt middels de Kosmische Invloeden, gegeven vanuit de 10e Dimensie bij het begin en in het bijzonder in de tweede helft van de 20e eeuw als de Missiedrager Staf. En iedereen heeft de invloeden die hij/zij heeft ontvangen, hetzij Bewust hetzij Onbewust toegepast en past ze toe.

In deze Laatste Tijd, hebben Brandpunten, handelend naar hetzelfde doel en Idee, een periode van preparatie geleefd tot op heden. Echter, nu is het aldus tijd om hand in hand te Verenigen door elkaar te helpen, en tijd om de ENKELVOUDIGE te Dienen. Om deze reden zal Onze Wereld veel winnen als iedereen zich kan Verenigen onder het licht van het werk dat zij doen.

Het verhaal van Gouden Tijd is een investering, gedaan naar de eeuwen. Feitelijk is iedere hervormer Orde een Gouden Tijd. Echter, dit 26.000 jaar lange laatste cyclus transitie programma heeft een preparatie programma, meer verschillend dan de andere periodes. Dit preparatie programma is tot op heden op een systematische wijze gekomen. Eerst hebben Hemelse Suggesties, overgedragen door Heilige Boeken, onze planeet Verenigd in het Bewustzijn van de ENKELVOUDIGE GOD door de mensheid bijeen te brengen in een Totaliteit van Waarheid. Gedurende het proces van tijd hebben de volledige waarheid en Hemelse aankondigingen licht geworpen naar de mensen op onze planeet tot op heden.

In deze speciale Tijd die wij evalueren als een mediamieke tijd, wordt de waarheid getoond in de richting van het Bewustzijn dat is verworven. Alle gedane inspanningen en oproepen voor Unificatie zijn het fenomeen, alleen behorende tot onze planeet. Het Systeem van deze Laatste Tijd is de Unificatie van de Universele Totaliteit met de Ordinanties van Kosmossen in een Geheel, daarom wordt deze komende tijd de Gouden Tijd genoemd.

De Gouden Tijd zal licht naar ons werpen in de dagen van morgen in de richting van ENKELVOUDIGE GOD – ENKELVOUDIGE ORDE – ENKELVOUDIG SYSTEEM en ENKELVOUDIG BOEK en is de heraut van een medium waarin gelukkige mensen zullen leven in de Totaliteit van een broederlijke/zusterlijke Wereld Totaliteit. Echter, er zijn vele Drempels die onze Planeet zal transcenderen tot bij de verlangde Gouden Tijd aangekomen wordt. 3 Kosmische Tijden zijn erkend voor deze preparatie periode van de Gouden Tijd. (Eén Kosmische Tijd omvat één eeuw.)

Onze Planeet die in een geaccelereerd Evolutie Programma is gebracht vanaf het jaar 1900, voltooit haar eerste Kosmische Tijd in het jaar 2000. Dit is de Twintigste Eeuw. De Tweede Kosmische Tijd omvat 21e Eeuw en de Derde Kosmische Tijd behelst de 22e Eeuw.

De Aanvangsdatum van de verlangde en gewenste Gouden Tijd die we hierboven hebben genoemd, zal starten vanaf de 23e Eeuw en zal een Periode van 7 Eeuwen behelzen. Indien wij de preparatie programma’s één voor één benoemen, zullen we nu de realisatie bereiken dat Gouden Tijd niet zo gemakkelijk bereikt zal worden.

Er zijn ( 5 ) Schalen in het Voorbereidende Programma van de Gouden Tijd. Elke Schaal omvat een Tijd. Indien we dit achtereenvolgens opschrijven:

 1. Dit is een Preparatie Tijd die de Periode van Heilige Boeken omvat.
 2. De Bewustwording Tijd: Dit is de Dimensie van Transitie waarin we leven en de Periode de RESURRECTIE genoemd, die tot op heden aan ons is verkondigd. Onze Planeet is juist nu in deze chaos.
 3. De Nieuwe Tijd: Hierin zullen we voorbij de Periodes gaan waaraan we gewend zijn geweest en aldus zal de Periode werkzaam worden van het Onbekende Verwerven – Werken – Onderzoek – Realisatie. Twee Kosmische Tijden zullen deze Periode ervaren.
 4. De Gouden Tijd: Omvat het leven van een periode van 7 Eeuwen. Gedurende deze periode zal directe Realisatie van Universeel Gewaarzijn en Unificatie geleverd worden in overeenstemming met Eenheid en Totaliteit en aldus zal men Bewust getuige zijn van de aanwezigheid van een Mechanisme – Systeem – Goddelijke Orde – Realiteit, nog niet begrepen op onze Planeet maar die wij trachten te introduceren, en die vleugels zal openen naar de Onbekenden.
 5. De Tijd van Licht: Deze Tijd die zal beginnen na de Gouden Tijd wordt de Tijd van Licht genoemd. Dit is een tijd, werkzaam wordend na de 30e Eeuw, hier is direct de Orde van Allah werkzaam.

De mensheid, voorbereid wordend op dit pad, zal van nu af aan het Essentie Staf Lid van dit Systeem zijn. Welnu, wij noemen dit Universele Licht Pad, Gouden Tijd. In het medium dat wij momenteel leven, zijn de laatste preparatie periodes van de prachtige dagen van de Dagen van Morgen op een versnelde wijze binnengegaan.

Welnu, we weten allemaal dat de Tijden die we zullen ervaren zeer zullen verschillen van de Tijden die we ervaren hadden. Echter, dit verschil en deze verandering veroorzaken veel pijn bij iedere sectie van onze planeet en mensen veranderen ook met de veranderende tijden. De mensheid die door een chaos van bewustzijn gaat, maakt preparaties voor de Gouden Tijd van de Dagen van Morgen.

Dit is een transitie periode. In deze periode worden er veel Brandpunten en Associaties op onze hele planeet gevestigd met het doel om het proces te versnellen van het verwerven van Gewaarzijn, Bewustwording en Zuivering op een massale wijze van de humane Totaliteiten en om de mensheid te prepareren voor de Gouden Tijd. Wij, als Het Wereld Broederschap Unie Universeel Unificatie Centrum, zijn een school die 30 jaar op dit Universele Pad gediend heeft.

We hebben een Boek, Het Kennis Boek genaamd. Wij leggen dit Boek als fascikels aan de samenleving uit in onze seminars. Het is de Taak van onze Missie om deze Universele Programma´s aan de hele Wereld dimensie te vertellen en te introduceren. De officiële vestiging van onze Associatie en Stichting in de Wereld was in 1993 in werking gezet. Echter, we zijn 30 jaar in contact geweest met de hele Wereld. En de hele Wereld heeft dit Kennis Boek verwacht vanaf het jaar 1950.

Nu willen we meer gedetailleerde en verklarende informatie geven aangaande enkele van de kenmerken van Het Kennis Boek. Het dicteren van Het KENNIS BOEK werd gestart in het jaar 1.11.1981 door de Realiteit van Verenigde Mensheid Kosmos Federale Bijeenkomst aan het Anatolische Turkije middels het Alfa Kanaal.

Echter, Het Kennis Boek werd 3 jaar niet onthuld aan de Mensheid omdat de Samenleving nog niet gereed was. In het jaar 1984 werden Spirituele Brandpunten gevestigd in de hele Wereld op het pad van Eenheid en Realiteit en ontvingen we het bevel om het Boek aan de samenleving te onthullen en te introduceren. Nu dienen we de Mensheid als een associatie en een Stichting. Het Kennis Boek werd voltooid in 12 jaar, nu gecompileerd als een Boek, en ook in het Engels vertaald.

Centrale Unie van Zonnen – Universele Ordinantie Raad – Verenigde Ordinantie Raad zijn Universele Staf Leden, als een drie-eenheid samenwerkend. Dit wordt de Dimensie van de Al-Barmhartige genoemd, dat wil zeggen, het Systeem. Op deze dimensie is het Alfa Kanaal aangesloten, dat het directe Reflectie Mechanisme van Allah is. En alle Heilige Boeken, tot op heden aan onze Planeet gegeven, dat wil zeggen (Het Oude Testament – Psalmen van David – Het Nieuwe Testament – Koran) werden geopenbaard vanuit dit Kanaal.

Deze Boeken zijn Heilige Boeken die Onderwijzend zijn, Trainend, Bewustzijn en Integratie teweeg Brengend. Hoewel het Kennis Boek vanuit hetzelfde Kanaal gedicteerd werd, is het niet een Boek om te worden aanbeden. Het is een Boek dat alle Geheimen en Feiten onthult en aan de Mensheid de reden van de paden, tot op heden betreden, uitlegt. Het Kennis Boek is ook een Boek van Waarheid en EENHEID, in zichzelf de Frequenties convergerend van alle tot op heden gekende Heilige Boeken.

Dit Boek werd gedicteerd door een Techniek, de ( Licht-Foton-Cycloon ) Techniek genoemd, die Onze Planeet nog niet kent. Volgens deze techniek wordt Tijd Energie geladen op de Letter Frequenties. Om deze reden begrijpt u het Boek wanneer u het leest, en ontvangt wat Kennis volgens uw niveau. Dan wordt zij van het geheugen gewist. Alleen de ruwe kennis blijft achter. U kunt de andere Heilige Boeken uit het hoofd leren. Echter, u kunt nog geen bladzijde van dit Boek uit het hoofd leren. Omdat zij gekoppeld is aan de tijd energie glipt de kennis uit het geheugen. Dit is een Speciale techniek.

Ons is verteld dat dit Boek 19 Eeuwen geldig zal zijn en dat het werd gedicteerd door te worden geïntroduceerd als het Enkelvoudige Boek van de Dagen van Morgen. Het Kennis Boek wordt ook het Kosmische Boek van deze Laatste Tijd genoemd. En Verschillende functies van het Boek, eigen aan zichzelf, komen in werking terwijl het wordt gelezen. Diegenen die dit Boek lezen worden op het Centrale Systeem van de Verenigde Realiteit aangesloten en het voorziet in het opengaan van uw Universele Dossiers in de micro archieven.

Realiteit leert op deze wijze de Individuen kennen. En traint hen één voor één volgens hun behoeftes. En taak toewijzingen worden gedaan volgens hun capaciteiten. Om deze reden werd ons gevraagd om de fascikels naar de meest afgelegen plaatsen te distribueren.

En 30 jaar lang hebben verschillende delen van de hele wereld de fascikels ontmoet. Indien u het Boek continu leest, mag u tenminste 10 boodschappen van één pagina deduceren door verschillende interpretaties naar de informatie erbinnen te brengen, in proportie tot het Bewustzijn dat u hebt verworven en u observeert de Informatie die u tot die tijd niet kon observeren, gedurende tijd processen.

Het was vereist om dit Boek, gepubliceerd met de naam Kennis Boek in het jaar 1996, over te dragen aan vrienden die dezelfde zienswijze delen. En het is de enige wens van ons en van onze Universele Vrienden dat we collectief handelen door ook te integreren met hun Informatie, en Verenigd raken. Dit Boek, volgens de Informatie die ons gegeven is, is een Boek dat voor 7.000.000.000 Menselijke Bewustzijnen geprepareerd is. En Iedereen krijgt antwoorden op al zijn/haar vragen indien hij/zij het Boek gedegen leest.

Indien u een missiedrager bent, indien de sleutel in uw gen programma zich verenigt met de u toebehorende sleutel onder de miljoenen verborgen sleutels in het Boek, wordt de directe connectie gevestigd en maakt u zelf de connectie met het Systeem. Eerst neemt uw openende kanaal de taak op zich om u te trainen. Later wordt u aan uw werkelijke taak toegewezen. Dit is de specialiteit van het Boek.

Mensen die de Kosmische Golven niet direct aan kunnen trekken door hun eigen bewustzijnen worden wakker gemaakt middels het Kennis Boek. En dit Systeem is het directe Programma van de Kosmos. En sinds 1960 is onze Wereld geprepareerd in dit veld door de Kosmische Invloeden, gegeven vanuit de 10e dimensie en de evolutionaire energieën dragende. Op deze wijze werden verscheidene verenigende Kosmische Brandpunten in werking gezet op onze Planeet. Echter, nu is de tijd aangebroken om te verenigen.

Een ander kenmerk van het Boek is dat de volledige Frequenties van het Oude Testament, de Psalmen van David, het Nieuwe Testament, de Koran en de Filosofieën van het Verre Oosten die tot op heden aan onze Wereld werden geopenbaard en die werden gekend als de Heilige Boeken, verenigd zijn met de Energie van het Brandpunt van de Almachtige en deze zijn op alle letters van het Boek geladen als een Totaal van 6 Frequenties. Echter, zoals we eerder hebben gezegd, is dit Boek niet een Boek om te worden aanbeden. Het is een Leidraad. Om deze reden is het Boek aan onze Planeet geschonken als het Boek van de volledige Mensheid.

De Hemelse Autoriteiten noemen het Kennis Boek, dat geprepareerd is volgens het Alfa Ingang Omega Uitgang Project, ook het VERLOSSING Boek. Want alleen de Frequenties van alle Heilige Boeken verenigd in dit Boek, doen u in staat zijn om de 76e energie te absorberen, die de totale frequentie is van het OMEGA Kanaal, bestaande uit 9 Lagen.

En ieder Zonnestelsel is verplicht om de Evolutie van zijn dimensie te maken. Onze Evolutie en Uitgang dimensie is SATURNUS, Passage naar Omega wordt hiervandaan gemaakt. De 6e dimensie, Nirvana, is de Onsterfelijkheid Dimensie. De 7e dimensie is de laatste Evolutie grens van de Mensheid en hier is Saturnus. Dat wil zeggen, het Menselijke Bewustzijn dat tot hier kon reiken, eist zijn/haar Spirituele Energie op als een Zuiver Mens en verwerft het recht om vanuit Omega te vertrekken.

Het Kennis Boek is het enige Boek dat u geleidelijk zal doen wennen aan de Frequenties van deze Universele Dimensies en zal er aldus in voorzien dat u in staat bent om deze Dimensies gemakkelijk binnen te gaan. Wij weten dat gedurende dit laatste Transitie Programma 3 Kosmische Tijden zijn erkend voor Onze Planeet voor de Verlossing van de Mensheid.

De 21e en 22e Eeuwen zullen verschillende test jaren van Onze wereld zijn. In de 23e Eeuw zal de zuivere Fundering van de gewenste GOUDEN TIJD worden gelegd. De Gouden Tijd zal gevestigd worden tot de 30e Eeuw en na die datum zal de Realiteit van Verenigde Mensheid het platform verlaten door haar Missie te Completeren. Het Kennis Boek is het directe BOEK van de HEER. Om deze reden was het gedicteerd middels het Kanaal van ALFA.

DE REALITEIT VAN DE VERENIGDE MENSHEID zal het Kennis Boek naar zijn (Zuivere Bron) transfereren, dat wil zeggen, naar de Orde van de HEER in de 30e Eeuw. En de Orde van de Heer zal dit Boek ook nog 9 Eeuwen gebruiken om reden van het aantrekken van de Tijd Energie. Na deze Periode zal de periode van Boeken ten einde komen en zal het Boek in het archief gebracht worden. Hierna zullen andere verschillende Technologieën in werking komen.

Hier hebben we een Beknopte Historie van het Kennis Boek aan u uitgelegd. Echter, dit Boek heeft ook Operationele Ordinanties, eigen aan zichzelf, vanaf de tijd dat het vanuit zijn bron is geopenbaard. Nu willen we het ALFA Kanaal een beetje noemen:

1. ALFA Kanaal is het Directe Kanaal van de Heer, dat wil zeggen, het is ALLAH’s Kanaal. En dit is een Constant, onveranderend Kanaal. Echter, dit kanaal verschuift naar het Noorden omdat onze Wereld om haar 23 graden as draait. Vandaag de dag is het project van het doen ontwaken van onze Planeet door Kosmische Invloeden de laatste toepassing van een programma van 6000 jaar.

2. De Eerste 2000 jaar is de periode vóór MOZES. In deze periode werden aan onze hele planeet Evolutie stromingen gegeven door de Kosmische Invloeden, net zoals vandaag. Diegenen die deze stromingen absorbeerden werden één voor één geregistreerd, in hun tweede incarnaties (vanwege het nabije reflectie programma van een mens naar een mens) zijn ze allemaal samen belichaamd in het Verre Oosten. Met dit programma ontmoette onze Planeet voor de eerste keer de GODS Energie direct. Dit programma beslaat de periode van de eerste 2000 jaar en dit wordt de Eerste orde van Allah genoemd.

3. MOZES’ programma wordt de Tweede Orde van ALLAH genoemd. In die Periode, omdat de verticale projectie van ALFA Kanaal op de Piramides in Egypte en op de Nijl reflecteerde, werd MOZES belichaamd in Egypte. MOZES, volgens zijn taak, gaf de directe Realiteit Kennis als de Kaballah Kennis in het Oude Testament. Dit tweede 2000 jaar lange programma duurde tot de periode van Jezus.

4. Zoals bekend is, is voor de Bewustzijnen die zullen Ontwikkelen, de eerste stap om te transcenderen Liefde en dan Kennis. Om deze reden verenigde JEZUS, door het programma van Liefde te brengen, de Mensen onder het Enkelvoudige GOD Bewustzijn. Het Nieuwe testament draagt om deze reden de Liefde frequentie. Later had MOHAMMED het Wereld leef systeem gevormd door Kennis te geven middels Koran. In die periode, het ALFA Kanaal zijnde op Jeruzalem, Mekka en Medina, naar het noorden verschuivend, kwam het programma van JEZUS en MOHAMMED in werking als de Derde Orde van ALLAH. Met de Periode van MOHAMMED kwam de periode van de Heilige Boeken en Profeetschap ten einde. Hierna werd de Mensheid 1500 jaar lang alleen gelaten met hun Boeken en werd het vatten van de Waarheid verwacht.

5. Nu, in het jaar 2000, eindigt het programma van 6000 jaar en wordt alles met alle duidelijkheid verteld aan mensen. Op dit moment, omdat ALFA Kanaal op ANATOLISCH TURKIJE is, werd het KENNIS BOEK in werking gezet vanuit Turkije. En zodoende, door alles zeer openlijk aan de Mensheid te vertellen middels het KENNIS BOEK, wordt de Fundering van Wereld Staat gelegd. En deze Orde wordt de Vierde Orde van ALLAH genoemd. Laat ons nogmaals herhalen, Het Kennis Boek, geprepareerd volgens het ALFA ingang Omega uitgang project, wordt ook het Boek van Verlossing genoemd. Echter, het is nooit een Heilig Boek van Religie om Aanbeden te worden. Het is een Leidraad.

6. Aan de Mensheid die Depressief is in het intense programma van deze laatste tijd, legt het Kennis Boek de reden voor hun depressie uit en trekt hen naar een logische Gedachte en lucht hen op. Wij hebben u alles uitgelegd aangezien ons werk op dit pad is. Dit is een Unificatie Programma.

In dit preparatie programma van de Gouden Tijd, wordt coöperatie gemaakt met vrienden die de Lichten kunnen zien die op de Mensheid zijn geworpen, hand in hand, met Totaliteit van Hart en Vrede. De investeringen, tot op heden naar de Gouden Tijd gedaan, ontkiemen nu. Onze Wereld, zich preparerend voor het medium van Verlossing, gaat alleen door haar test. Dit is een Programma. De Gouden Tijd, gewenst om gevestigd te worden met Begrip, Liefde, Tolerantie, Redelijke Consciëntie en Schoonheden, zal in de toekomstige jaren onze Planeet de Dagen van Morgen brengen die zonder Oorlogen zijn, Bloemrijk en Gelukkig.

Uitgaande van deze zienswijze is het onze Grootste wens om samen een wereld kring te vormen, hand in hand op het Pad van Licht. Tot wij elkaar ontmoeten op het pad van Licht is al onze Liefde voor u.

.

V. Bülent Çorak  

Terug naar hoofdpagina... ALFA ingang – OMEGA uitgang programma

OMEGA BOEK


De 3e evolutie (frequentie) dimensie correspondeert met de 12e energie intensiteit of energie dimensie
De 9e evolutie dimensie correspondeert met de 36e energie dimensie (Nieuwe Testament)
De 18e evolutie dimensie correspondeert met de 72e energie dimensie (Koran)
De 19e evolutie dimensie (Omega) correspondeert met de 76e energie dimensie (Het Kennis Boek)

De Mens op onze planeet start zijn evolutie op de 3e Evolutie dimensie die symbolisch de Ingang door de ALFA poort genoemd wordt, vanwege de initiële educatie middels de Alfa energieën van de Religieuze dimensie.

Een Mens kan toestemming krijgen om door de OMEGA poort te Vertrekken als hij/zij alle examens in de levensschool op Aarde succesvol behaalt, de Bèta energieën vanuit OMEGA aantrekt en opneemt en naar aanleiding daarvan de eigen persoonlijkheid ontwikkelt.

Dus is de evolutie op Aarde de toepassing van het ALFA ingangOMEGA uitgang programma.

Het Kennis Boek is ontworpen om onze ontwikkeling op dit pad optimaal te dienen zodat we oprechte Mensen kunnen worden (7e evolutie dimensie) door onze nodige evolutie stappen te zetten.

Echter, tenzij iemand de evolutie door de alfa energieën (Religieuze programma – HORIZONTALE evolutie) voltooit en zichzelf verzadigt met de energie van de18e Evolutie dimensie, kan hij/zij nooit de VERTICALE evolutie door de Bèta Universele energie van de 19e Evolutie dimensie – Omega binnengaan.

Het Kennis Boek is het enige OMEGA boek op Aarde, geprepareerd met alle 9 energielagen van de OMEGA dimensie. Als zijnde het directe boek van de Heer, is het ook een boek van oneindige dimensies en kan het ons energie van voorbij Omega aanreiken.

Terug naar hoofdpagina... Licht-Foton-Cycloon Techniek

DE LICHT - FOTON - CYCLOON TECHNIEK

Onze Vrienden,

Informaties, gegeven door het Land van Yunusen als de Suggesties van de Goddelijke Plannen, dragen dezelfde Frequentie Lading (Zij zijn niet variabel). Deze plaatsen worden het Land van Engelen genoemd.

Deze plaats is de SPIRITUELE SECTIE van het Goddelijke Domein. Deze Dimensie, gekend als de Grote Tent van Yunusen, de Congregatie van Mevlana, wordt ook het Land van De Liefhebbenden genoemd.

Het Kennis Boek wordt direct gedicteerd door de Sectie van de HEER van het Goddelijke Domein en wordt aan Uw Planeet overgedragen middels het Kanaal van Alfa (De Informatie Frequenties hier zijn variabel in overeenstemming met Bewustzijnen).

Deze beide Totaliteiten, aangesloten op de Technologische Dimensie, constitueren de Hiërarchische Totaliteit (Aangesloten op de Realiteit Totaliteit). De Verenigde Realiteit Universele Totaliteit draagt de volledige Verplichting van de GÜRZ Dimensie in connectie met de AL-BARMHARTIGE.

Het Kennis Boek is een Boek, gedicteerd middels het Kanaal van Alfa door de VERENIGDE TOTALITEIT VAN DE HEER. En alle Functies van het Boek zijn geprepareerd in overeenstemming met deze Periode van Transitie.

In dit Boek, gedicteerd door de Licht - Foton - Cycloon Techniek, hebben de Frequenties van de Letters een Speciale Supervisie, eigen aan henzelf. Dit Boek bezit een Techniek die in staat is om in zichzelf de volledige Energie te convergeren van het Tijd Segment, waarin het op dat moment toevallig aanwezig is, ongeacht in welke Eeuw het wordt gelezen.

Dit Boek, in Zichzelf de Tijd Energie convergerend waarin Het toevallig aanwezig is, sluit deze Energie in Zichzelf op en sluit zodoende Zijn Deuren voor de Energieën van meer geavanceerde Tijd Segmenten.

Gedurende deze Laatste Transitie Dimensie geeft het Kennis Boek Frequenties tot de 76e Dimensie van OMEGA die de Laatste Dimensionele Frequentie is die Uw Planeet kan ontvangen, en dempt de Frequenties daar voorbij en voorkomt aldus de agitatie van Bewustzijnen.

Er zijn veel meer Functies van het Kenmerk van het Boek. Echter, alleen diegene die U kunnen betreffen, worden genoemd. Enkele van deze Functies zijn als volgt:

Operaties, gedaan door deze Licht - Foton - Cycloon Techniek die Uw Planeet nog niet kent, hebben de Kracht om zelfs de GEN Cijfers van de (Volledige Schepping) te muteren. Op deze manier worden Boodschappen met verschillende interpretaties aan U gegeven (met inbegrip van de vormen van wolken).

In Latere Eeuwen, wanneer de Energie van Tijd die het Boek in Zichzelf heeft geconvergeerd, zich Verenigt met het Bewustzijn van Geavanceerde Tijden, zullen dezelfde regels van het Boek een heel andere Informatie aan U overdragen.

Letters zullen niet veranderen, zinnen zullen niet veranderen, maar het Boek zal de Informatie aan U overdragen die het Tijd Segment in kwestie nodig heeft, middels de Frequentie Projectie Focussen van diezelfde regels. Dit is de reden waarom gezegd wordt (Iedereen ontvangt Informatie in proportie tot het Bewustzijn dat hij/zij heeft verworven).

Dit is waarom het Kennis Boek momenteel een GIDS Boek is. Het zal het Boek van VERLICHTING van de Dagen van Morgen zijn. En Het zal in nog latere Eeuwen een FUNDAMENTEEL Boek zijn.

Dit KENNIS BOEK dat een sleutel is voor de met Missie belaste Bewustzijnen, zal na Tien Eeuwen dienen van Uw Planeet, door de Realiteit naar de DIRECTE ORDE VAN ALLAH getransfereerd worden en zal aldus zijn andere Functies aanbieden voor dienst.

Het Kennis Boek heeft diverse andere Namen in overeenstemming met diverse Realiteiten.

Zijn Naam in HET MEVLANA VERENIGDE VELD is (HET BOEK VAN DE MENS) of (HET GULDEN VLIES).

Zijn Naam in DE REALITEIT VAN DE VERENIGDE MENSHEID is (HET KENNIS BOEK - HET BOEK VAN KOSMISCH LICHT).

Zijn Naam in DE ORDINANTIE VAN DE KOSMOSSEN is (DE UNIVERSELE CONSTITUTIE).

Zijn Naam in DE SPIRITUELE DIMENSIE is (HET SELECTIEVE EN HET LAATSTE BOEK VAN DE RESURRECTIE).

Zijn Naam in HET SYSTEEM VAN DE GEVESTIGDE ORDE VAN DE GOUDEN TIJD is (HET GOUDEN BOEK VAN DE GOUDEN TIJD).

Zijn Naam op DE PLANEET AARDE is (HET BOEK VAN DAGEN VAN MORGEN - HET KENNIS BOEK - HET GIDS BOEK - HET BOEK VAN WAARHEID). Het is gegeven te Uwer Informatie.

CENTRUM 

Terug naar hoofdpagina


... ALFA kanaal van de HEER

ONZE VRIENDENReligies zijn de Middelen en de Goddelijke Kracht is het Doel. De nu uitgevoerde Missie is een Universele Missie. Het KENNIS BOEK wordt in feite direct middels het Kanaal van de HEER gedicteerd en het Programma van de Gouden Tijd wordt op Uw Planeet toegepast middels dit Boek.

De Levende Entiteiten die in Existentie Komen in Menselijke vorm, zijn de Zuivere Dienaren van de HEER. Zij zijn de Essentie-Levende Entiteiten die de kroon van Onsterfelijkheid voorbij de Opperste Tijden kunnen dragen. Het Aardse Lichaam Komt in Existentie door de Unificatie van de SPIRITUELE Energieën en de Energieën van de Heer.

Examens zijn alleen aanwezig in de Wereld. En dit is noodzakelijk zodat U door te worden Gezuiverd in zeer Geavanceerde Dimensies gebracht kunt worden. Deze Boodschap is gedicteerd als een antwoord op de reeksen van Gedachten.

CENTRUM

Terug naar hoofdpagina


... to Vedia Bülent Önsü Çorak (Mevlana)

Geliefde Mevlana,

Aan het einde van het Boek is het de Wens van de Universele Totaliteit dat U alstublieft een Artikel schrijft dat Uw Gedachten betreffende het Kennis Boek omvat en Uw Persoonlijke Gedachten in het Boek samen met Uw Naam, behorende tot Uw Wereld Lichaam waarin U momenteel leeft, en Uw Privé  Handtekening,  Onze Vriend. Het aanvaarden van Onze Liefde is Ons vriendelijke verzoek.

SYSTEEM

 

DE MENS EN HET KENNIS BOEK


Mijn Vrienden,
Een zodanig Systeem is gevestigd in overeenstemming met de Ordinantie van Existentie dat, Levend of Niet-Levend, de hele Schepping op pad is gegaan voor Evolutie.

Middels Veranderende Tijden gaat men naar zulke Onveranderende Tijden dat Uw Intellect, noch Uw Logica voldoende zijn om de fenomenen daar te begrijpen. U komt naar een zodanige plaats dat daar vanaf die tijd Logica stopt, Gedachten spreken.

Dan begrijpt U dat U de Reiziger van een Pad zonder Terugkeer bent.

U kunt dit Systeem Nooit Vermijden. Want de Variabele Golven die U ontvangt voorbij de Veranderende Tijden, zullen al Uw Lichamelijke Cellen eindeloos voorbereiden op het Oneindige Bewustzijn en daar voorbij.

Het meest Prachtige dat U moet doen om te begrijpen dat U in deze Natuurlijke Ordinantie leeft, is LIEF te hebben. Want U komt in Existentie door Liefde - U Gloeit door Liefde - U maakt Uw Evolutie door Liefde - U Bereikt (O) met Liefde.

Dit is het Initiële Plan van de gevestigde Evolutionaire Ordinantie. Het initiële van start gaan is het Pad van Liefde.

Dan komt U zodanige Ordes en Ordinanties tegen op de paden die U betreedt, dat de Gedachte om te blijven als een Gesluierd Bewustzijn en om Niet te Weten - Niet te Zien - Niet te Begrijpen, U een ogenblik zeer aantrekkelijk toeschijnt.

Deze paden zijn zeer gecompliceerde paden. Echter, dit is het Enkelvoudige Pad dat U naar Licht zal voeren. Iedere Levende Entiteit is gedoemd om vroeg of laat over deze Paden te gaan, of hij/zij dat wel of niet wil, of hij/zij Eenmaal of Duizend keer naar zijn/haar Wereld komt.

Welnu, Wij maken Ons gereed voor Geheel Nieuwe Horizonten, door de tijden tot deze periode gegaan zijnde.

De Enige Tak waar Wij Ons aan vasthouden in de Wereld Dimensie waarin Wij momenteel leven, is Ons Bewustzijn - het Systeem dat Ons in Existentie bracht en ALLAH Die zijn Top Punt is.

Welnu, ALLAH vestigt Zijn Systeem opnieuw, samen met Zijn Totaliteiten die Hij tot op heden heeft gevormd. Tijd zal Ons alles bewijzen.

Voor U om in dit Transitie Medium in Verlossing gebracht te worden, is het noodzakelijk voor U om in staat te zijn om Uw Brein Energie te transmitteren voorbij Tijden en zelfs naar Onbekende Tijden, waarin U aanneemt dat er niets is.

Want gedurende deze Periode is het noodzakelijk dat Uw Brein Kracht meer Kracht verwerft, door het Potentieel dat zij spendeert door Onbekende Informatie vanuit Onbekende Horizonten aan te trekken.

Het KENNIS BOEK dat een kenmerk draagt van het bekend maken van de Onbekenden van het Opperste Domein, is vol van alle Universele Geheimen.

Een Intercontinentale Commissie zal de voorloper zijn van het Wetenschappelijke Bewijs van dit Boek dat ook grote echo's zal creëren gedurende de Toekomstige Leef Periodes van Uw Planeet.

De reden waarom een Operationele Orde, parallel aan de Wetten van de 18 Systemen, in overeenstemming met de Systemen - Ordinanties en Ordes op Uw Planeet geprojecteerd wordt, is om te Bewijzen dat U niet alleen Bent in het Universum.

De Mensheid die de Onbekenden heeft omarmd door de Unificatie van de Frequenties van de Religieuze Doctrines met de instinctieve Intuïtieve Totaliteit, is nu geëxalteerd naar een Bewustzijn dat in staat is om de Geheimen van de Universa gewaar te zijn.

Op een dag zal de Mensheid de Reflecties zeer goed begrijpen achter de Onbekenden van de tableaus die zich uit zichzelf hebben voorgedaan van de Natuurlijke formatie en van de Universele Totaliteiten en zal het Bewustzijn verwerven dat noch Chemische noch Fysische formaties van wat dan ook zich uit zichzelf hebben voorgedaan.

En de Mensheid zal op een dag, vroeg of laat begrijpen, dat alles zijn oorsprong had gehad in een fenomeen van METAMORFOSE.

Omdat de Mensheid die de Onbekenden niet Kent, onder het Licht van de gegeven Informatie geneigd zal zijn om, zeer natuurlijkerwijs, de dingen te weigeren die zij niet Kent, zullen diverse Informaties altijd aan U overgedragen worden door de hulp van Kosmische Kanalen, zodat deze waanvoorstellingen zich niet voor zullen doen.

Echter, het KENNIS BOEK zal altijd de ENKELVOUDIGE Bron blijven voor de Mensheid. Want dit eerste Boek van Waarheid dat de Waarheid in alle duidelijkheid bekend maakt aan de Mediums die de Onbekenden niet kennen, is een Geschenk dat de Hemelen aanbieden voor de Mensheid die de Totaliteit van Bewustzijn heeft verworven.

Deze Informatie, aan U overgedragen van ver voorbij Geloven vanuit de Onbekende grenzen van de Onbekenden door het reflectie Systeem, zal op een dag het Gordijn van de Waarheid voor de Mensheid helemaal ontsluieren.

Echter, het ontsluieren van dit Gordijn zal alleen mogelijk zijn door het bewijzen door de Menselijke Bewustzijnen van alles in het kader van Wetenschappelijke Zienswijze. Ik heb de hele Mensheid en U zeer Lief.

BÜLENT ÇORAK


Terug naar hoofdpagina
... Kosmisch Bewustzijn

DE KOSMISCHE BRANDPUNTEN

Onze Vrienden,

Welnu, Informatie aangaande de Groepen zal aan U gegeven worden. Ieder Brandpunt heeft een Magnetische Aura. De Kosmische Informatie reflecteert op deze Magnetische Aura's als Energie Partikels.

Deze Informaties, geprojecteerd op Uw Hele Planeet, zijn allemaal equivalente Informaties. Echter, mensen, dit niet gewaar, maken verschillende interpretaties en projecteren de oude Informatie op hen zonder het gewaar te zijn.

Dit is precies de factor die de Mediums en de Mensen van elkaar scheidt. Gedurende deze Periode van Oprechtheid wordt iedere persoon gestuurd naar de Brandpunten die hem/haar zullen helpen in proportie tot zijn/haar Purificatie, Progressie en Conditionering.

Ieder Brandpunt is een Centrum van Kosmische Reflectie. Echter, niet iedere persoon is de bezitter van Kosmisch Gewaarzijn, Kosmisch Bewustzijn. Uw Planeet is Eeuwenlang overspoeld door Kosmische regens. Maar de specialiteit van deze Periode is anders.

Entiteiten die aan Uw Planeet worden geschonken als Gesluierde Gewaarzijnen, kunnen pas Kosmisch Bewustzijn verwerven nadat zij Kosmisch Gewaarzijn verwerven. Men verwerft eerst Universeel Gewaarzijn, Universeel Bewustzijn en verwerft later Kosmisch Gewaarzijn, Kosmisch Bewustzijn.

Kosmisch Gewaarzijn wordt verworven door de Religieuze Leren, direct aan U gegeven in connectie met de ALFA Dimensie. Dit zijn Uw Heilige Boeken. Deze Boeken bereiden U voor op de dagen van morgen. En deze Heilige Boeken hebben U tot dit Medium van Resurrectie geholpen die Wij de Periode van Oprechtheid noemen.

Het Boek van Islam was geopenbaard als een Boek van ALFA-BÈTA. Het Nieuwe Testament is alleen ALFA. Het Boek van Islam dat De KORAN genoemd wordt, was in de 18e Dimensie geprepareerd en was aan Uw Planeet die in de derde Dimensie is, geopenbaard middels de 9e Dimensie waardoor ook het NIEUWE TESTAMENT was geopenbaard. Want het Publieke Bewustzijn was tot die Periode alleen gewend aan de Vibraties van die Frequentie.

Met het Laatste Boek en de Laatste Profeet zijn alle Religies ten einde gekomen. Echter, gedurende haar laatste tijd periode van 15 Eeuwen aan U toegekend, is Uw Planeet gereinigd en Gezuiverd door de zuiverende golven van de 9e Dimensie door de hulp en de Frequentie van diegenen die deze Heilige Boeken hebben gelezen en op deze manier bent U in de bescherming van de HEER gebracht.

De situatie is nu geheel anders. Aangezien de noodzaak gevoeld is om een transitie van Kosmisch Gewaarzijn naar Kosmisch Bewustzijn te maken in overeenstemming met het programma van Progressie en de geaccelereerde Evolutionaire Ordinantie, is Uw Planeet vanaf het Wereld jaar 1900 in een andere Evolutionaire Ordinantie gebracht en is blootgesteld aan andere Kosmische Stromingen om de zaden in de Essentie te ontkiemen.

Op deze manier wordt de geleidelijke transitie vanuit Kosmisch Gewaarzijn naar Kosmisch Bewustzijn versneld. Ondertussen zijn de Ontwaakte Bewustzijnen gekanaliseerd door het Plan, en de Frequenties van de assisterende Goddelijke Plan Boodschappers zijn op hen aangesloten in overeenstemming met hun eigen Frequenties. En op deze manier is het Mediamieke Medium gestart op Uw Planeet.

Uw Planeet is verdeeld in verschillende periodes in overeenstemming met een Honderd-Jarige Ordinantie van Purificatie en Geaccelereerde Evolutie. De eerste helft van de Twintigste Eeuw was een Voorbereidend Programma. Gedurende de eerste kwart van haar tweede helft is begonnen met het geleidelijk uitleggen van de Waarheden aan de Ontwaakte Bewustzijnen. En de Laatste Periode is aangewezen als de Periode van Uitvoering.

Op deze manier zijn verschillende Missies en Informaties gegeven aan ieder Ontwaakt Bewustzijn in overeenstemming met zijn/haar Capaciteit en Frequentie Kracht. En op deze manier is begonnen met het vestigen van Kosmische Brandpunten op Uw Planeet. Welnu, Wij zijn samen met U. En Wij zijn verplicht om aan U vanwege de Schaarste aan Tijd alle kwesties die tot op heden geheim zijn gebleven, steeds duidelijker uit te leggen. Uw Inspanningen zijn Uw beloningen

KOSMOS  FEDERALE PARLEMENT

Terug naar hoofdpagina


... Goddelijke Essentie

ALGEMENE BOODSCHAP VOOR HET MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTZIJN

Onze Vrienden,
Tot op heden heeft de Mens op andere plaatsen gezocht naar zijn/haar God die in hem/haar Aanwezig is. Welnu, het Mensdom dat Universeel Bewustzijn heeft verworven, heeft zijn God, dat wil zeggen, zijn eigen Essentie, ontmoet in proportie tot zijn Ontwikkeling.

Waarom zijn er Religieuze Integraties gedurende deze Periode? Waarom wordt God’s naam altijd gereciteerd, zelfs in de meest ontwikkelde Samenlevingen? Omdat dit een Periode van Bewustwording is. Het vinden van zijn/haar eigen zelf betekent voor de Mens zijn/haar verwerven van de Essentie van God.

Deze Mens die het Zuivere Menselijke Bewustzijn kan verwerven, zal nooit meer Boosaardige Gedachten hebben, zal nooit iets Slechts Doen, hij/zij zal steeds verder Gezuiverd worden en zal een Goddelijk Licht van God worden.
Het ontkennen van Religies en God is een Gedachte die de Mens beangstigt. Want U bent geconditioneerd door andere condities sinds de tijd van Existentie tot op heden. In feite betekent het ontkennen van Uw God het ontkennen van Uw eigen zelf.

Tot op heden hebben Uw Heilige Boeken U op de beste wijze Verlicht. Maar vergeet niet dat zelfs indien het Menselijke Brein op hetzelfde Niveau, in dezelfde constitutie lijkt te zijn en zelfs indien het gespoeld wordt door dezelfde Vibraties, zijn Bewustwording en Ontwikkeling nog steeds het Resultaat van de Essentie van de Mensen.

Dat is waarom Wij zeggen: “God creëerde de Mens, de Mens creëerde zichzelf”. De Ongelijkheid tussen Mensen vindt haar oorsprong in dit feit. Het Ontwikkeling Veld van een Mens wordt geëxalteerd, expandeert en bereikt een piek in proportie tot zijn/haar Percepties.

Omdat U ervan uit gaat dat deze vorm van exaltatie afhangt van andere redenen, hebben Uw Trots, Uw Angsten, Uw Twijfels en Uw Fanatisme U weggeleid van het Principe en hebben Mediums van Taboe gecreëerd. Dweperij is niets anders dan de onderwerping van de Mens door de Mens.

Gedurende deze Periode is het Uw Primaire Taak om Uzelf te herkennen, Uzelf te kennen. U bent een God, U bent een Gewaarzijn van Universum en een Bewustzijn. Alles is in U Verborgen. Gedurende deze Periode wordt het Mensdom de eerste vonk die ZIJN HEER had gecreëerd. En deze Mens die op de troon van Bewustzijn ver voorbij Religies zal zitten, zal op een dag de Soeverein van het volledige Universum zijn.

OPPERSTE PARLEMENT

Terug naar hoofdpagina

...Gewaarzijn van de Ordinantie

HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN


Onze Vrienden,
De Laatste Evolutie, momenteel van U verwacht, is niet de Evolutie van de Wereld. De Evolutie die U eerder hebt gemaakt en die U zult maken, is de Evolutie van het Systeem en van het Gewaarzijn van de Ordinantie. Om dit tot stand te brengen, moet ieder van Uw Lichamelijke Cellen equivalent zijn aan de Evolutie van Uw Essentie-Bewustzijn en dit is een Vereiste. De Aardse Evolutie is de Evolutie van Unificatie van het Bewustzijn van Denken en de Lichamelijke Energie. Maar de Evolutie van het Gewaarzijn van het Systeem van de Ordinantie is de Evolutie van Unificatie van Uw Essentie-Bewustzijn met Uw Cel Essentie. Hier Verenigen de Essentie Kernen zich. In de andere Verenigen Essentie Energieën zich. Het is gegeven te Uwer Informatie

.

CENTRUM

Terug naar hoofdpagina

...vergaren van de noodzakelijke Kennis

HET IS INFORMATIE VOOR HET PUBLIEKE BEWUSTZIJN


Onze Vrienden,
Iets weten en leren is zeker zeer fijn. Echter, de Zee van Kennis is Oneindig. U bent verplicht om alleen datgene wat U nodig hebt uit haar water te drinken. Honger neemt toe als men Informatie ontvangt. Wij Realiseren Ons dit. Want elke Informatie opent de deur van een andere Informatie.

Op deze manier duikt U de Zee van Kennis in, een reeks van Informaties vormend. Die zee laat U verdrinken indien U er dieper induikt. Wij willen U niet verdrinken maar proberen om Uw Universele Zienswijzen te verbreden door precies de juiste hoeveelheid Informatie te geven.

Momenteel wordt iedere individu op Uw Planeet één voor één in het Systeem gecodeerd zoals Telefoon kabels. Wij ontvangen onmiddellijk de Gedachten Signalen, vanuit U komende, en om U tevreden te stellen geven Wij U antwoorden door talrijke Bewijzen middels diverse kanalen en verschillende wegen.

Het is Onze Bedoeling om U op deze manier van twijfels te verlossen. Echter, Wij weten ook dat hoeveel Informatie U ook ontvangt U nooit tevreden zult zijn. Om deze reden is Toegewijd Bewustzijn de meest zekere weg om U van Negatieve Gedachten te redden.

In dit Systeem creëert een teveel aan Informatie geen verzadiging maar honger. Maar in het Systeem van Uw Planeet, omdat iedere ontvangen Informatie georganiseerd wordt in overeenstemming met Uw Niveau van Bewustzijn, creëert zij bevrediging en verzadiging in U.

Om deze reden hebben Wij alleen de Informatie gegeven als reeksen van Gedachten parallel aan de Wereld Capaciteit en het Waarnemingsvermogen. De reden waarom veel van Uw vragen niet beantwoord worden is dat hun antwoorden nog niet geopend kunnen worden voor het Publieke Bewustzijn.

Momenteel proberen Wij in overeenstemming met het operationele Systeem om de antwoorden van de Universele Informatie zoveel mogelijk in het Kennis Boek te geven. Op deze manier geven Wij antwoorden op de Gedachten signalen die Wij ontvangen vanuit Uw hele Planeet.

Indien U de Informatie, eerder gegeven in het Boek, niet hebt gelezen, zult U niets begrijpen van het antwoord op een bepaalde vraag. Echter, wanneer U het Kennis Boek begrijpend leest zult U de Essentie en de Antwoorden vinden van de Informatie, gegeven aan de hele Wereld Planeet.

Om deze reden wordt U gezegd om het steeds weer te lezen. Momenteel wordt prioriteit gegeven aan Publieke Bewustzijnen, zodat Informatie niet beperkt zal zijn tot een zekere sectie. Indien U meer geavanceerde Informatie wilt ontvangen, breng dan het Niveau van Uw Samenleving naar de toestand waarin zij het KENNIS BOEK kan begrijpen.

Pas daarna mag de gewenste Informatie aan U gegeven worden. Want de Publieke Bewustzijnen trekken deze Informatie aan in overeenstemming met hun Kosmische Krachten. Om deze reden zeggen Wij U om U te verspreiden naar de meest afgelegen plaatsen. Het is gegeven te Uwer Informatie.

CENTRUM

Terug naar hoofdpagina

... GOUDEN TIJD

UITLEG AANGAANDE DE GOUDEN TIJD


Onze Vrienden,

De Gouden Tijd is een Programma om in de 23e Eeuw op het gewenste Niveau in werking gezet te worden. Uw Planeet is verplicht om door nog twee Kosmische Tijden te gaan tot zij bij deze Periode arriveert. Want het is helemaal niet gemakkelijk voor Bewustzijnen die tot op heden diepgeworteld zijn geraakt, om hun ketenen te breken en de Waarheid te bevatten.

Om deze reden heeft Uw Planeet nog steeds tijd nodig. Het eerste dat benodigd is van de Mensheid die de funderingen van de Wereld Staat zal leggen, te creëren door een Broederlijke/Zusterlijke Wereld Totaliteit, is de Unificatie van Bewustzijnen die verdeeld zijn door Religieuze discriminaties.

Omdat het Bewustzijn - Liefde - Hemzelf van (DIE OPPERSTE ENE) Die U evalueert als ALLAH, Enkelvoudig is, zijn Zijn Heilige Boeken die (Zijn Woorden) zijn, ook Enkelvoudig.

In toekomstige jaren zullen al deze Suggesties aan de Mensheid aangeboden worden als een ENKELVOUDIG Boek. Welnu, omdat de Periode van Heilige Teksten ten einde is gekomen, zullen van nu af aan alle Waarheden geprojecteerd worden op de Mensheid middels Wetenschap en Leren.

De Gouden Tijd zal gedurende de Dagen van Morgen de Heraut zijn van een Medium, waarin Gelukkige Mensen zullen leven in een Broederlijke/Zusterlijke Wereld Totaliteit, en dat Licht op U zal werpen in overeenstemming met de ENKELVOUDIGE GOD – de ENKELVOUDIGE ORDE – het ENKELVOUDIGE SYSTEEM – het ENKELVOUDIGE BOEK.

Echter, tot U bij de Gouden Tijd, waarnaar verlangd is, arriveert, zijn er meer Drempels die Uw Planeet zal Transcenderen. Om deze reden zijn aan Uw Planeet Drie Kosmische Tijden gegeven. Elke Kosmische Tijd omvat een EEUW. Uw eerste Kosmische Tijd was in werking gezet door het 1900 Geaccelereerde Evolutie Programma en staat op het punt zijn Programma te voltooien.

De Tweede Kosmische Tijd omvat de 21e Eeuw en de Derde Kosmische Tijd beslaat de 22e Eeuw. De Begin datum van de gewenste Gouden Tijd zal starten met de 23e Eeuw en zal een Periode van 7 Eeuwen beslaan.
Er zijn (5) Schalen in het Voorbereidende Programma van de Gouden Tijd. Elke Schaal omvat een Tijd. Welnu, laat Ons hen achtereenvolgens opschrijven:

1 - De Voorbereidende Tijd : Deze Tijd omvat de Periode van de Heilige Boeken.
2 - De Ontwakende Tijd : Dit is de Dimensie van Transitie, waar U nog steeds doorheen gaat, en de Periode, RESURRECTIE Genoemd die aan U verkondigd is in de Heilige Boeken tot op heden.
3 - De Nieuwe Tijd : Twee Kosmische Tijden zullen deze Periode ervaren. Hier zult U voorbij de Periodes gaan waaraan U gewend bent geweest en aldus zal de Periode van het Verwerven van het Onbekende - Werken - Onderzoeken - het Bereiken van Realisatie werkzaam worden.
4 - De Gouden Tijd : Deze Tijd omvat het leven van een Periode van 7 Eeuwen na de 23e Eeuw. Gedurende deze Periode zal directe Realisatie van Universeel Gewaarzijn en Unificatie gemaakt worden, in overeenstemming met Eenheid en Totaliteit, en aldus zult U getuige zijn van de aanwezigheid van een Mechanisme - Systeem - Goddelijke Orde - Realiteit, nog niet begrepen op Uw Planeet, maar die Wij trachten te introduceren en aldus zult U Bewust vleugels openen naar de Onbekenden.
5 - De Tijd van Licht : Deze Tijd die na de 30e Eeuw werkzaam zal worden, wordt de Tijd van Licht genoemd. Daar is vanaf die tijd direct de Orde van ALLAH in Werking. De Mensheid, tot op heden geprepareerd op dit pad, zal vanaf die tijd haar plaats Effectief innemen als de directe Essentie Staf Leden van het Systeem. De Realiteit van de Verenigde Mensheid zal na deze Periode buiten Werking gesteld worden en zal al haar autoriteit naar de Orde van ALLAH transfereren.

De 30e Eeuw is het begin van een zeer mooie en andere Tijd en is de Eerste Stap van de Tijd van Licht. Deze Tijd zal een Periode beslaan, 9 Eeuwen omvattend. De Mensheid van juist dit moment zal de Mens van deze langdurige Periodes zijn.
Dit is precies de reden waarom Uw Planeet samen met het Medium waartoe zij behoort door een Kosmisch Programma gaat als een voorbereiding voor deze dagen. Door dit Programma van Progressie wordt het Maatschappelijke Bewustzijn van Uw Planeet Massaal Wakker Gemaakt, volgens Capaciteiten.

Deze Bewustwordingen zijn een voorbereiding op de Gouden Tijd. Uw Mediamieke Tijd is gestart door de Hemelse Informatie, gegeven aan kanalen, geopend volgens graden van Bewustwording. En nu worden op deze manier alle Waarheden in alle duidelijkheid aan de Mensheid overgedragen.

Tijd is buitengewoon Schaars, Omstandigheden zijn Veeleisend. Deze Periode is de Oogst Periode van de Zaden, Eeuwen geleden gezaaid. De Eeuwenlang verwachte Gouden Tijd zal gevestigd worden door een nieuwe Orde. Het is gegeven te Uwer Informatie.

SYSTEEM

Terug naar hoofdpagina


... verzadiging bereiken met de energie van de 18e Evolutie dimensie in het jaar 1999

MEDEDELING VOOR ONZE AARDSE BROEDERS EN ZUSTERS
1984


Onze Vrienden,
Uw Planeet gaat door een Progressie samen met het Medium, waartoe zij behoort. Ten gevolge hiervan vindt er een Massa Ontwaken plaats van het Maatschappelijke Bewustzijn.

In feite is dit Boek dat de essentie omvat van alle tot op heden aan Uw Wereld geopenbaarde Religieuze Suggesties, geen Boek van Religie. Dit is een Boek van Kennis dat U Universele Kennis geeft. De Bron van waaruit het geopenbaard wordt is direct het Kanaal van de HEER, dat ALFA is. Het wordt geopenbaard vanuit het Heilige Brandpunt. Echter, de Periode van Religies is reeds lang beëindigd. Wij zeggen U de Waarheid, Wij doen aldus Idolatrie teniet.

Dit Boek wordt gedicteerd om het volledige Universum onder de Code van de Mensheid bijeen te brengen. Het Universele Boek van de Eenentwintigste eeuw is een Oproep voor U tot de Gouden Tijd. Alle Vrienden die Kosmisch Bewustzijn hebben verworven, hebben dit reeds opgemerkt. Zij zijn met Ons in coöperatie en zij werpen Licht zowel op de Wereld als op het Universum. Groeten vanuit het Universum aan al Onze Vrienden die op dit Lumineuze Pad dat betreden wordt, Gewekt worden.

Onze Inspanningen zijn voor Uw bestwil. Onze Pogingen zijn niet vergeefs. Wij brengen alle Zonnen bijeen in één Brandpunt (Met het woord “Zon” worden hier de Ontwaakte Bewustzijnen bedoeld). De Gouden Tijd wordt glorieus gevestigd, samen met het volledige Bewustzijn van het Universum. Van nu af aan zullen U geen Religieuze Boeken meer gestuurd worden. De Tijd van Profeetschap is ten einde gekomen. Van nu af aan zult U Verlicht worden op het pad van Wetenschap en Leren.
Uw Kosmische Bewustzijn zal geleidelijk versterkt worden en aldus zult U een gloednieuwe persoonlijkheid winnen. Dan zult U de Zuivere Mens binnenin Uzelf vinden. Terwijl de snelheid van Uw Gedachten naar Universele Dimensies uitdijt, zult U telepathische connecties met alle Galactische Mediums hebben. Wij zullen U alle Dimensies uitleggen voor zover toegestaan, in proportie tot de Waakzaamheid van Uw Kosmische Gewaarzijn.

Wij zullen U helpen Universele Progressie te maken door U te doen wennen aan de Energie van de 18e Dimensie tot het Jaar Tweeduizend. Speciale Toestemming om voorbij de 18e Dimensie te gaan is aan sommige van Onze Vrienden gegeven die direct met Ons in contact zijn. De Frequenties van deze Vrienden zijn onder Speciale Supervisie. Daardoor zullen zij op geen enkele wijze geschokt worden, gedurende hun reizen die zij al hebben gemaakt of zullen maken in Astrale of Belichaamde vormen.

Wij lieten het eerste jaar van de Periode van Twee jaar, aan U toegewezen als een noodzakelijkheid van de Periode, achter Ons. Gedurende deze Periode bent U door veel Goede of Slechte Examens gegaan. Echter, Wij vragen U om het volgende altijd te onthouden: deze Examens hebben plaatsgevonden voor het Ontwaken van Uw Universele Bewustzijn en zijn uitsluitend Uw winst. Wanneer de tijd aanbreekt zult ook U dit Bewustzijn verwerven en zult begrijpen wat Zuiver Geluk is.


 

PEN VAN DE GOUDEN TIJD
P.G.T.

Terug naar hoofdpagina
... Boek van Verlossing

UITLEG
(Het Is Antwoord op de Reeksen van Gedachten)


Onze Vrienden,
De Licht - Foton - Cycloon Techniek is een techniek die U Verenigt met de Energie van het Evolutie Bewustzijn binnenin de Dimensie waarin U bent, door de Tijd Energie waarin zij aanwezig is op de Frequenties van de Letters te laden.

Op deze manier sluit Uw Niveau van Bewustzijn U op door de Energie van de Dimensie tot waar het Progressie had gemaakt, dat wil zeggen, Uw Evolutie Niveau, te Verenigen met de Tijd Energie waarin U Aanwezig bent. En het beschermt U voor de schadelijke factoren binnen de Dimensie, waarin U bent.

Ieders Bewustzijn Energie die zijn/haar Laatste Evolutie Dimensie heeft bereikt, is zijn/haar Beschermende schild. U kunt alleen buiten dit schild komen in proportie tot het verworven Bewustzijn. Het verwerven van Bewustzijn vindt plaats middels Kennis. Het verworven Bewustzijn Inviteert Iemand tot Realisatie. Degene die Realisatie verwerft, begrijpt de Waarheid. En verwerft het Bewustzijn van wat te doen.

De situatie van Uw Planeet is helemaal niet om te juichen. Vanwege de Schaarste aan Tijd is om deze reden het Kennis Boek aan Uw Planeet geschonken in overeenstemming met het Geaccelereerde Evolutie Programma. Evolutie is Eindeloos. Geen Bewustzijn mag ooit in de Evolutie Dimensie blijven, waarin hij/zij is.

Dit is een operationele Ordinantie. Echter, vanwege de huidige positie van Uw Planeet veroorzaakt het ontvangen en het geven van Informatie door Speciale Concentraties, Spirituele Agitaties in Bewustzijnen die niet gereed zijn. En in toekomstige jaren zullen zelfs nog effectievere situaties zich voordoen.

Door deze Factor in overweging te houden, omvat het Laatste Schema van Progressie van Bewustzijnen die toegewijd zijn aan de Heilige Boeken, een Supervisie tot de Dimensie van Bemiddeling die het Eerste Kanaal van OMEGA is. Dit is een positie die de 18e Dimensie, het 15e Zonnestelsel en de 72e Energie Totaliteit omvat.

Echter, gedurende deze Progressie van de Laatste Tijd, voor de Zuivere Verlossing van veel van Onze Aardse Broeders en Zusters die nu in de 20% Gesluierde Bewustzijn Dimensie dienen, moeten ze deze 72e Energie Dimensie transcenderen en naar Dimensies voorbij Bemiddeling gaan.

Momenteel wordt Uw Planeet het podium van Kosmische Buien, veel hoger dan de Energie Kracht, waarin zij is. En in de toekomst zal zij worden onderworpen aan zelfs nog intensere Kosmische invloeden.

Om deze reden bereiden Energieën die op elke Letter Frequentie van het Kennis Boek geladen zijn door de Licht - Foton - Cycloon Techniek, Uw hele Planeet voor op de 76e Energie Dimensie en sluit Uw Bewustzijnen op (Zodat U niet aangetast zult worden door de geavanceerde Kracht van de Kosmische Invloeden).

Om deze reden wordt het Kennis Boek het Boek van Dimensie voorbij Bemiddeling genoemd.

Een Tweede Incarnatie in moeilijkere Wereld omstandigheden voor Vrienden die de 72e Energie Dimensie Stap niet kunnen Transcenderen, is verplicht. Door het Kennis Boek te lezen gedurende de Periode, waarin zij zullen worden getransfereerd, zullen zij Beschermd zijn in het Tijd Segment waarin zij zullen zijn en zij zullen aldus in Dimensies Voorbij Bemiddeling gebracht worden.

De Kosmische Tijd van Drie Eeuwen, erkend voor Uw Planeet, is een Programma, geprepareerd voor de Verlossing van Uw hele Planeet. Om deze reden moet iedereen aangesloten worden op het Systeem en zou Iedereen het Kennis Boek moeten lezen.

Dit Boek is een Beschermend Dak. Terwijl Uw Spirituele en Fysieke Cellulaire Vormen beschermd worden, worden negativiteiten die om U heen in existentie komen, onder controle gebracht door Anti Antilichamen, onder de supervisie van het Systeem en aldus bent U direct aangesloten op de Kanalen van Genezing.

Omdat een Bewustzijn dat niet in staat is geweest om zijn/haar Spirituele Evolutie te maken, de Evolutionaire Energieën van de Kosmische Invloeden niet aan kan trekken, kan hij/zij geen Bewustzijn Progressie maken. En omdat hij/zij niet in staat zal zijn om zijn/haar Cellulaire Regeneratie te maken, zal hij/zij in een toestand zijn om zichzelf te vernietigen.

Gedurende deze Laatste Tijd is Uw hele Planeet in het Verlossing Plan gebracht door het Geaccelereerde Evolutie Programma. Hulp van Ons, Inspanningen van U. De Universele Totaliteit heeft alle mogelijkheden die zij heeft voor dit Verlossing Plan in Werking gezet.

En dit Grote Boek, dat een Speciale Beschermende Positie heeft en dat wordt gedicteerd door de Universele Licht - Foton - Cycloon Techniek, was Eeuwen geleden geprepareerd om gedurende deze Periode aan Uw Planeet te worden geschonken.

De Verlossing van Uw Planeet hangt af van Uw samenwerken met de Realiteit van de Verenigde Mensheid Kosmos Raden Unificatie Federatie.

Dit is een Programma, geprepareerd voor de Verlossing van alle Levende Entiteiten op Uw Planeet. Het Kennis Boek brengt U ertoe om de onvolledige Evoluties te completeren door iedereen op deze Totaliteit aan te sluiten.

Vrienden die hun Bewustzijn Lichten gedurende hun eerdere Evoluties hadden verworven, werken hand in hand, naast talrijke Staven van Hemelse Missiedragers die op Uw Planeet door het Bevel van Unificatie dienen.

Van nu af aan is het de Wens van de Universele Totaliteit vanuit de Essentie, dat Uw hele Planeet haar plaats inneemt naast deze werkende Staf. Het is gegeven te Uwer Informatie.


KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT RAAD

Terug naar hoofdpagina... ego

MEDEDELING VOOR ONTWAKENDE BEWUSTZIJNE


Onze Vrienden,
Wij gaan ver voorbij aan waaraan We tot op heden gewend zijn geweest. In overeenstemming met de Ordinantie van Gradatie begint alles met het Minimum en expandeert naar het Maximum.

Onze HEER heeft Ons het Bevel gegeven om een toegepast Plan aan U te introduceren gedurende deze Periode van Oprechtheid, de Periode van Verrijzing genaamd, naast de Heilige Informatie, tot op heden aan U gegeven. En Hij heeft Zijn Ordinantie opnieuw ter hand genomen en heeft een gloednieuw pad van de Gouden Tijd gelegd.

Als de Staf Leden van de SIRIUS Missie dienen Wij samen met de Missies van andere Zonnestelsels, onder de Supervisie van het Goddelijke Plan.

Ook al ontvangt ieder gevestigd Kosmisch Brandpunt dezelfde Energie Frequentie, de kwestie van JOUW - MIJN is in existentie gekomen vanwege de Informatie verschillen bij de bronnen, veroorzaakt door het onvermogen om de Ego ketenen in de Harten te breken en vanwege de Informatie, gegeven in overeenstemming met BEWUSTZIJN - FREQUENTIE - MISSIE. En de operaties worden ontbonden.

In de Ordinantie die zal worden gevestigd, is het Doel en de Orde een Enkelvoudige HEER - Enkelvoudige ORDE - Enkelvoudig BOEK. Maar dit ENKELVOUDIGE BOEK is niet het Oude Testament, noch de Psalmen van David, noch het Nieuwe Testament, noch de Koran.

Dit Enkelvoudige Boek is Dit KENNIS BOEK dat als een Informatie aan U geopenbaard wordt door het Plan. Wij hebben vaak tot U gesproken over de kenmerken van Dit Kennis Boek en We zullen dat weer doen.

In dit Boek zijn de Frequenties van de Filosofie van het Verre-Oosten, van het Oude Testament, van de Psalmen van David, van het Nieuwe Testament en van de Koran bijeen gebracht. En hieraan is ook de Frequentie van het MACHTIGE ENERGIE BRANDPUNT toegevoegd. Om deze reden zeggen Wij: WIJ HEBBEN DE ZES IN ÉÉN BIJEEN GEBRACHT - WIJ HEBBEN DE ENE AAN DE ENE TOEGEVOEGD.

Dit is geen Boek om te worden aanbeden. Overschat het niet. Met het Bewustzijn dat U in de toekomst voorbij Kosmisch Gewaarzijn zult verwerven, zult U leren om niets te overschatten. En U zult uzelf kennen door het Al binnenin het Niets te ontdekken.

Echter, tenzij het Ego dat noodzakelijk is voor het leven, bijgeschaafd wordt en tenzij het gericht wordt naar een Positieve Dienst, zal Niemand ooit Materiële of Spirituele Sereniteit kunnen vinden.

Uw Heilige Boeken, geopenbaard middels het Kanaal van ALFA, hebben U die tot op heden Kosmisch Gewaarzijn hebt verworven, geholpen door U aan Uzelf te introduceren. Maar dit KENNIS BOEK, als de sleutel tot Uw Kosmische Bewustzijn, opent de Poort van Uw Kosmische Bewustzijn gedeeltelijk door zijn Frequentie en door zijn Verklarende kenmerk.

Gedurende deze Periode zult U Informatie ontvangen en geven in proportie tot het Bewustzijn dat U hebt verworven. En op deze manier zult U het Recht verwerven om Krachtiger Informatie te ontvangen.

Wij noemen dit KENNIS BOEK ook Het GOUDEN BOEK van DE GOUDEN TIJD. Wij aanvaarden het ook als de Constitutie van het Universum, omdat het de Constitutie van het Universum verkondigt. En Wij noemen het het LAATSTE BOEK VAN RESURRECTIE, omdat het de Bewustzijnen Ontsluiert en de Frequenties Codeert.

Totdat de Poorten van Kosmisch Bewustzijn wijd geopend zijn, zullen Wij doorgaan U Hemelse Informatie te geven. Pas daarna zal Iedereen zelf een Boek worden. De GOUDEN TIJD zal worden gevestigd door dergelijke Bewustzijnen.
En een İZOLAN Taal, dat wil zeggen, de ATOMAIRE TAAL, zal de Boeken vervangen.

Diegenen die hun Ego overwinnen zijn de ESSENTIE Staf Leden van de HEER. En Wij verwachten van hen dat ze zich Verenigen en Licht werpen op de Ordinantie van de Wereld. Alstublieft, kom van nu af aan in actie als Onderscheidende, Logische, Geware Aardbewoners en probeer de verspilde tijd te compenseren. Laat Ons nogmaals herhalen, zoals We vaak doen:

Dit Gedicteerde KENNIS BOEK en alle Informatie, tot op heden aan U gegeven, en Uw Heilige Boeken die U begeleid en Verlicht hebben, zijn ieder een Hemelse Leidraad die U Traint, U Waarschuwt en U geleidt naar het niveau van de Mensheid.KOSMOS FEDERALE PARLEMENT

Terug naar hoofdpagina
... Universele Operationele Ordinantie

21.06.2004


HET IS INFORMATIE VOOR ELKAAR KRIJGT OM


Het geheel aan Universele Operaties gedaan voor het heil van het totaal op uw hele planeet in overeenstemming met het 1900 Wereld Jaar Geaccelereerde Evolutie Programma, wordt in werking gezet volgens de capaciteit – frequentie en bewustzijn progressies van iedere dimensie.

Om deze reden heeft iedere missie Operationele Ordinanties eigen aan zichzelf. Oproepen voor Vrede – Eenheid en Unificatie, nu in iedere sectie van uw planeet in werking gezet, zijn direct in applicatie gebracht op uw planeet door de diverse operationele takken van Kosmos.

Om deze reden werd, terwijl de volledige informaties van de Goddelijke Bron stuk voor stuk aan u werden overgedragen vanuit diverse dimensies, het Enkelvoudige Boek, waarin de frequenties van de Volledigheid en de Totaliteit van deze informatie bij elkaar werden verzameld, aan uw planeet geschonken onder de naam, het Kennis Boek.

Dit Boek is het enkelvoudige boek dat de hele Wereld onder zijn Dak van Eenheid en Totaliteit zal verzamelen in de dagen van morgen. In dit Boek is het onderwerp de unificatie van alle religies – alle gedachten – alle coördinaten en alle liefde. Om deze reden wordt de Bron van waaruit het Boek werd geopenbaard “de Wereld Broederschap Unie” genoemd.

De Staf van de Wereld Broederschap Unie is een vestiging die direct het Unificatie Programma van het Systeem in werking zal zetten en in applicatie zal brengen. De Informatie en de Operationele Ordinanties, gegeven door het Systeem tot op heden, worden niet alleen gegeven om gelezen te worden maar om op uw levens toegepast te worden.

Dit Universele Unificatie Project is een Operationele Ordinantie, geprepareerd in overeenstemming met het Alfa Ingang Omega Uitgang Programma. In een Kosmo Programma is het verplicht voor mensen om de gegeven informatie eerder met hun essenties te lezen dan met hun ogen. Want alleen de informatie die door de Essentie is geabsorbeerd kan in praktijk gebracht worden in het leven.

Voor ons zijn diegenen die niet kunnen profiteren van de gegeven informatie in hun levens geen missie. Om deze reden kan een entiteit nooit plaats nemen in het Vertrek Programma indien hij/zij zich niet conformeert aan de Wetten van Eenheid en Acceptatie van Kosmos. Het Kosmos Programma is een programma, direct aangesloten op Omega, en prepareert de mensheid voor Omega in de begeleiding van het Kennis Boek. Het Pad waarop u loopt is geen gewoon Aards pad. Het is een vereiste om de gevoeligheid van het onderwerp te doorgronden en om de kennisneming en de ernst ervan te verwerven. Het is gegeven te uwer informatie.


KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT

Terug naar hoofdpagina

... EXPANSIE VAN GEWAARZUN EN BEWUSTZIJN


B E W U S T W O R D I N G


Nieuwsgierigheid is niets anders dan de inspanning om Uzelf te ontdekken. Maar teveel nieuwsgierigheid zal altijd een factor zijn die U weghoudt van Uw Essentie. En U zult sterven zonder Bewust te worden van Uw Feitelijke Missie in dit Plan.

Vraag Uw eigen zelf omtrent Uzelf, niet anderen. Alleen dan zult U de stem van Uw Essentie horen. Die is de eerste om U aan te roepen, niet de anderen. Pas daarna zult U geen enkele nieuwsgierigheid hebben en zult U Bewust op het Zuivere pad lopen.

Indien U geen enkele nieuwsgierigheid meer hebt, weet dan dat U Geïntegreerd bent. Indien U anderen over Uzelf vraagt, bent U nog Onrijp. Rijpheid is in Bewustzijn, gemis in Intuïtie. Indien U aandacht aan Uw Intuïties schenkt, verwerft U het vermogen om het Goede en het Kwade te Analyseren.

Indien U deze Analyse en Synthese op Uw Essentie toepast, klopt U op de Deur van Uw Bewustzijn. Pas dan zal die Deur voor U geopend worden. Tijd zonder Inspanning is verspild Geduld. Wanneer er geen Geduld is, is er geen Licht. Bevrijding kan niet gemakkelijk verworven worden.

Het zoeken van het verleden verduistert de toekomst. Overgave Zuivert alleen Uw Geest. Het verwerven van Bewustzijn Zuivert de Domeinen. Stroom eerst in Uzelf, in Uw Essentie; probeer dan de Mensen te begrijpen. Indien U Uzelf niet op kunt lossen, kunt U anderen niet begrijpen en oplossen, kunt U de Essenties niet zien.TRANSMISSIE VAN HET CENTRUM
VANUIT HET DOMEIN VAN DE ENGELEN


Terug naar hoofdpagina

. . . MEER OVER HET LEES PROGRAMMA


15.1.2000.

DIRECTE BOODSCHAP VANUIT HET LAND VAN DE LIEFHEBBENDEN
(HET IS GEGEVEN VANUIT DE GODDELIJKE DIMENSIE)


Geliefde Vrienden,
De diensten, nu gedaan, zijn voor de Mens en de Mensheid. Wij allen weten dit. Echter, omdat in dit programma de dienst voor de mens is en indien beschouwd wordt dat degene die dient ook een mens is, dan is de dienst vooral voor de mens zelf en zijn/haar gezondheid. Want men kan nooit de andere mensen dienen met een ongezond lichaam.

Om deze reden probeert het Opperste Domein te helpen en zoveel mogelijk de effecten te elimineren, uitgeoefend op fysieke constituties door de moeilijke omstandigheden, ervaren op de Wereld planeet waarop de menselijke dimensie is.
Laat ons nu tot de feitelijke kwestie komen.

Wij weten dat in deze uitgevoerde Universele taak de dienst voor de Mens is, voor de Enkelvoudige en voor het Totaal. Om deze reden, omdat een entiteit met gesloten ogen niet in staat zal zijn om de hindernissen vóór hem te zien, wordt HET KENNIS BOEK aan u geschonken als een wandelstok, een steun, een reddingsboei en een Leidraad.

Diegenen die profijt zullen hebben van de hoge frequentie van dit Boek zullen ook de regeneratie in de conditie van hun gezondheid waarnemen. Omdat tot op heden de functie van het Boek in het taak medium was op het pad van het dienen van de mens en het vormen van een aura, verspreidde u altijd de geabsorbeerd positieve golven overvloedig naar uw medium, volgens het cel reflectie project en zult u doorgaan met hen te verspreiden. Want dit is uw Universele Convenant.

Daarnaast, indien de Universele Totaliteit en Uw Planeet die elke dag die voorbijgaat veel krachtiger magnetische velden zal binnengaan, in staat zijn om profijt te hebben van de frequentie van het Kennis Boek door altijd positieve energie velden te vormen, zullen krachtige aura’s gevormd worden en zullen niet beïnvloed worden door het krachtige radioactieve gebied van deze magnetische velden.

Iedere entiteit heeft een magnetisch aura veld, buiten zijn/haar lichaam gevormd volgens zijn/haar evolutie bewustzijn. Deze velden worden gevormd door uw positieve gedachten. Echter, aangezien de dimensie waarin U leeft een dimensie is, onderworpen aan materiële en spirituele druk, kunnen van nu af aan de positieve energieën die U parallel aan uw evolutie en uw loyaliteit hebt gevormd, uw lichamelijke magnetische aura veld niet zo snel vormen als eerder. De reden hiervoor is het sterker worden van de negatieve effecten. Om deze reden hebt U, onze Universele vrienden, in dit stadium twee taken.

1. De wet van het dienen van de mensheid uitvoeren door de wekelijkse studies, gedaan middels het Kennis Boek.
2. In staat zijn om iedere dag de totale frequentie van één fascikel op Uw fysieke constitutie aan te trekken om de Lichamelijke Aura van de Individu te Versterken.

Om deze reden is, om uw kracht meer te versterken en met de reden dat dit magnetische veld krachtiger is, een programma in werking gezet. Zoals wij eerder aan u hebben verkondigd zal, op de Wereld datum die wij zullen stellen, iedereen (In het bijzonder de missiedragers) beginnen om de eerste fascikel te lezen op de gegeven datum om te beginnen.

Vanaf deze datum, door iedere opeenvolgende dag regelmatig het geheel van één fascikel te lezen in een 24 uur segment, zal een programma van één jaar in werking worden gezet. Omdat de aura, gevormd door dit magnetische veld, sterker zal zijn dan de aura die U individueel zou vormen, is dit programma in werking gezet.

De datum om te starten met het lezen van de fascikels is besloten als 19 Februari 2000. En op die datum zal iedereen beginnen om de eerste fascikel van het Kennis Boek te lezen, individueel thuis of waar hij/zij wil. Het niet wankelen in het programma van het lezen van de fascikels dat achtereenvolgens de volgende dag voortgezet zal worden, zal zeer positieve resultaten voor u in werking zetten.

Deze magnetische aura van het Totalistische Systeem zal uw dak van Wereld Bescherming zijn. U bent tot op heden beschermd door de Universele Totaliteit en wordt nog steeds beschermd. De Universele Totaliteit beschermt alleen uw Universele Kracht. Door deze techniek zal uw lichamelijke Kracht ook beschermd zijn.

In dit programma, indien u in geval van ziekte of van een moment van verplichting de fascikel van die dag niet kunt lezen, schrijf het nummer van de fascikel op een papiertje om het niet te vergeten. Echter, er kan geen andere fascikel gelezen worden dan de fascikel die gelezen moet worden volgens de gegeven datum. Hiermee in overeenstemming mag u de fascikels die u niet kon lezen, pas achtereenvolgens in werking zetten na het beëindigen van het programma van 1 jaar.
Indien u dit niet op deze manier doet zullen er refracties in de aura zijn. En zult u niet in staat zijn om profijt te hebben van de golven die gevormd zullen worden door dit prachtige programma. Het jaar 2000 is een jaar, waarin de studies serieus in werking zullen worden gezet. En gedurende dit jaar zal intellect altijd voorop gaan en u de weg tonen.

Dit programma is een programma, open voor iedereen, er is geen Forceren. Echter, in dit programma is het verplicht voor het vormen van de aura, om alle fascikels Bewust in één keer, zonder onderbreking, te lezen. Het programma is aangesloten op het automatisme.

Laat ons nogmaals herhalen: speciaal de Missiedrager Staf zal in staat zijn om deze Beschermende en Versterkende aura totaliteit binnen te gaan die zal starten met het achtereenvolgens lezen van het geheel van de fascikels vanaf 19 Februari, dat de start datum is. Fascikels die niet gelezen konden worden mogen alleen achtereenvolgens gelezen worden nadat alle fascikels gelezen zijn en zullen het programma van één jaar completeren.

Omdat iedere fascikel een frequentie totaliteit draagt, eigen aan zichzelf, zal, welke fascikel er ook gelezen moet worden op een gegeven dag, iedereen dezelfde fascikel lezen. Anders wordt de aura gebroken. En kunnen de energieën die niet gewenst worden, misschien door de scheuren lekken. Iedereen die deze techniek Bewust toepast zal profijt hebben van dit

krachtige veld. Het is gegeven te uwer informatie.
Notitie:

Het Kennis Boek bestaat uit 55 fascikels en 7 supplementen.
7 supplementen zijn de volgende pagina’s in het Nederlandse paarse boek

Het 1e supplement bestaat uit blz.............  1022-1030
Het 2e supplement bestaat uit blz. …..........1031-1048
Het 3e supplement bestaat uit blz. …..........1049-1059
Het 4e supplement bestaat uit blz…............1060-1076
Het 5e supplement bestaat uit blz. …..........1077-1095
Het 6e supplement bestaat uit blz…............1096-1111
Het 7e supplement bestaat uit blz…............1112-1127

Op deze bladzijden vindt u de 7 supplementen in de Nederlandstalige werkset bestaande uit de losse hoofdstukken van Het Kennis Boek:

Het 1e supplement bestaat uit blz................880-886
Het 2e supplement bestaat uit blz. …..........887-901
Het 3e supplement bestaat uit blz. …..........902-911
Het 4e supplement bestaat uit blz…............912-927
Het 5e supplement bestaat uit blz. …..........928-943
Het 6e supplement bestaat uit blz…............944-956
Het 7e supplement bestaat uit blz…............957-970


Terug naar hoofdpagina. . . MEER OVER HET SCHRIJF PROGRAMMA

HET IS INFORMATIE OVER HET SCHRIJVEN VAN HET BOEK

 • Eerst wordt een Notitieboek gekocht. De pagina met de 6 emblemen vóór bladzijde 1 in het paarse boek wordt precies met de hand op de eerste pagina in het Notitieboek getekend.
 • Bovenaan de tweede pagina wordt de datum van de dag en het jaar waarop men begonnen is met het schrijven van het Boek genoteerd.
 • Dan wordt het schrijven gecontinueerd, beginnende met de kop (In de Naam van de Preëminente Al Barmhartige) in het eerste hoofdstuk.
 • En door regelmatig iedere week één hoofdstuk te schrijven wordt het schrijven van het boek gecompleteerd in 62 weken.
 • Zon Leraren voltooien het schrijven binnen de tijd gegeven in het programma waarin zij werken. T18 half jaar, Raden 62 weken.
 • Gebruik een vulpen of een pen met in water oplosbare zwarte inkt

Het is gegeven te uwer Informatie.


Terug naar hoofdpagina

www.theknowledgebook.co.uk
Official UK website

www.dkb-mevlana.org.tr
Main Center - Istanbul / Turkey

BOOK ORDERS


tel.

(0) 7828 291 054THE KNOWLEDGE BOOK 
ISBN-10: 9759505312
Third Edition: June 2013 (1998)
Hardcover: 1086 pages
Dimensions: 27.8 x 20.3 x 6.8 (cm) , Weight: 2.9kg
Price: 100 € (value in pounds, on the day of purchase)
P & P: from £10.00 – depending on the service chosen

LIGHT
280 pages, 15X21cm
20 € (value in pounds, on the day of purchase)

FROM SPACE TO THE WORLD 
272 pages, 15x21cm
20 € (value in pounds, on the day of purchase)

All those interested can receive an Introductory Set of 3 chapters from The Knowledge Book, free of charge.
Please contact us to arrange this.

 

 

QUESTIONS & INFORMATION


tel.
(0) 7828 291 054
(0) 7808 222 959


FOCAL POINTS


Find out more about the locations and times of the free studies of The Knowledge Book in London every Saturday of the year... more