HET KENNIS BOEK
bootstrap carousel
LEESPROGRAMMA

Hoewel het Kennis Boek gelezen kan worden als elk ander boek, zijn de voordelen van het lezen volgens het Leesprogramma veel groter zowel voor het individu die leest als voor de planeet.

De reden voor het invoeren van dit programma is de dringende behoefte om een collectief bewustzijn te vormen op een meer positieve grond, omdat onze wereld op een punt is gekomen waar ze niet langer de negatieve invloeden kan verduren, omdat ze reeds is verzadigd met negatieve energieën. Het Leesprogramma is een individueel programma. Men kan het vrijelijk volgen, of men nou actief is in andere Kennis Boek programma’s of niet.

WANNEER TE STARTEN
Iedereen die wil kan deelnemen aan het Leesprogramma, dat start op 19 Februari voor degenen die voor het eerst meedoen. Op 19 februari wordt hoofdstuk 1 gelezen, dan hoofdstuk 2 op 20 februari enzovoort, voor een periode van één jaar. Op deze manier wordt het Boek 6 keer gelezen tot 25 februari van het volgende jaar. Dit kan op dezelfde wijze voortgaan, net zolang als men wenst.

2020 LEESSCHEMA:

Gedurende de jaren is het Leesprogramma vertakt in verschillende schema’s. Afhankelijk van of de lezer een leesronde succesvol heeft voltooid, of dat het de eerste leesronde is, zijn de schema’s anders. Om het schema van het Lees Programma te downloaden kun je de betreffende pagina vinden op de hoofd website van het Kennis Boek door erop te klikken.

HOE VERDER
Om het Leesprogramma succesvol te voltooien moet je ieder hoofdstuk in één keer uitlezen, zonder onderbreking en binnen de 24 uur van die betreffende dag (zorg ervoor dat je vóór middernacht eindigt, anders raak je uit het programma). Leden binnen hetzelfde gezin kunnen hun dagelijkse hoofdstukken niet tegelijkertijd lezen – hen wordt aangeraden met tussenpozen van minimaal 30 minuten beurtelings te lezen.

Als een hoofdstuk niet is gelezen, om wat voor reden dan ook, dan is de persoon uit het Leesprogramma en kan op 19 februari van het volgende jaar opnieuw beginnen.

Een vriend die uit het Leesprogramma is geraakt kan het lezen voortzetten door het leesschema te volgen. In dit geval zullen de baten niet volledig worden ervaren –toch wordt aangeraden om met lezen door te gaan.

PERSOONLIJKE BATEN VAN HET LEESPROGRAMMA
Deze baten hebben hun oorsprong in de Licht-Foton-Cycloon Techniek, aanwezig in het Boek, welke in staat is de lezer te superviseren en assisteren:

 • Onze biologische lichaamsgesteldheid ontvangt de maximale hoeveelheid energie van elk hoofdstuk, overeenstemming met onze ontvangstcapaciteit en ons bewustzijnsniveau, vandaar dat we niet onrustig raken door de hoge energie van het Boek.
 • Onze complete cellulaire structuur en onze aura worden versterkt, 1000 keer meer dan wat we zouden kunnen ontvangen met enig ander energiewerk.

Op hetzelfde moment wordt tijdens het lezen onze eigen frequentie geladen op de letters van het Kennis Boek. Dus bevat het Boek het energiekarakter van iedere persoon die erin is geslaagd het Leesprogramma succesvol te voltooien. Om deze reden wordt het Kennis Boek ook wel het Boek van de Mens, of het Boek van Unificatie genoemd.


WERELDSE BATEN VAN HET LEESPROGRAMMA
In dit programma wordt iedere dag over de gehele wereld hetzelfde hoofdstuk gelezen door vele vrienden die hetzelfde leesschema volgen. De frequenties van dat betreffende hoofdstuk, uitgedragen binnen een segment van 24 uur, resoneren en versterken de energie van dat hoofdstuk wereldwijd. Met als resultaat:

 • zuivering van het magnetische veld van de planeet,
 • verhoging van haar trillingsniveau, en
 • neutralisatie van negativiteiten.

MEER OVER HET LEESPROGRAMMA

naar boven


SCHRIJFPROGRAMMA
In het Schrijfprogramma schrijf je het hele Kennis Boek letterlijk over, 100% nauwgezet, in je eigen handschrift. Je schrijft met een vulpen en gebruikt zwarte, in water oplosbare inkt. Tijdens dit proces wordt de Bèta energie van het Boek op de meest efficiënte wijze geabsorbeerd in onze botten.

Dit programma werd in 1981 voor het eerst geïntroduceerd in Turkije en werd later geopend voor iedereen op de hele planeet.

 • Als een vriend het Kennis Boek overschrijft is er geen tijdslimiet. Het schrijven kan twee maanden duren of twee jaar.
 • Een vriend die het Kennis Boek individueel heeft geschreven wordt pas geregistreerd in het Systeem nadat hij/zij tot een studiegroep toetreedt en de handtekeningen ontvangt van alle leden van de groep.
 • Degenen die in een groep van 3 vrienden (Raad) of in een Brandpunt studeren, voltooien hun schrijven binnen 62 weken – vanaf de dag dat ze in de Raad gaan (door iedere week gemiddeld één hoofdstuk te schrijven).
Degenen die in een Totaliteit van 18 studeren of in een Bloemprogramma, hebben vanaf de dag dat ze toetreden, 6 maanden (26 weken) om het schrijven te voltooien.

HET KENNIS BOEK SCHRIJVEN IN EEN BRANDPUNT
Dit programma is voorhanden voor vrienden die regelmatig een Brandpunt bezoeken. De vriend die dit programma binnengaat is verplicht om thuis het Kennis Boek hoofdstuk over te schrijven dat hem/haar iedere zaterdag wordt gegeven door de Zon Leraren in het Brandpunt. Door deze procedure te volgen voltooit hij/zij het schrijven binnen 62 weken, vindt vervolgens 2 vrienden om een nieuwe Raad te vestigen en wordt dan Zon Leraar.

NUTTIGE RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJFPROGRAMMA:

 • Gebruik een vulpen of een pen met in water oplosbare ZWARTE inkt (geen gelpen). “Pilot” inktpen of “Pelikan” ergonomische pen met puur vloeibare inkt zijn geschikt, zoals te zien op onderstaande foto.
 • Het Kennis Boek overschrijven in je handschrift begint met het tekenen van de 6 driehoekige emblemen, die het voorblad zijn van het EERSTE hoofdstuk.
 • Ga verder met het schrijven van je naam, voluit, aan de bovenkant van de volgende bladzijde, samen met de datum waarop de emblemen zijn getekend.
 • Schrijf dan het eerste hoofdstuk over, de tekst die begint met: “1984 Eerste Maand Fascikel 1” en de eerste boodschap van dat hoofdstuk, getiteld “IN DE NAAM VAN DE PREËMINENTE AL-BARMHARTIGE”.
 • Vanaf daar kopieert men in handschrift ALLE TEKST en ALLE TEKENINGEN ZOALS ZE ZIJN, tot aan het einde van het Boek.
 • Schrijf het Boek over in volgorde van hoofdstukken.
 • Schrijf alle letters zoals ze zijn (klein, hoofdletters); volg de layout van de paragrafen en gebruik rode inkt als dat in het Boek wordt aangegeven.
 • Het is niet nodig om de layout van de pagina’s te volgen.
 • Pagina nummers, al vallen ze midden in de pagina, schrijf ze – omdat het helpt de nauwkeurigheid van ons schrijven te monitoren, in relatie tot een hoofdstuk en het hele Boek.
 • Gebruik een groot formaat schriften/nototieboeken of losse A4 bladen om op te schrijven.
 • Als je een fout ziet, streep deze door en schrijf de juiste tekst ernaast of erboven.
 • Gebruik geen correctie vloeistof (tippex of inktuitwisser).
 • Tekeningen kunnen overgetrokken worden met potlood en dan overschreven met een vulpen.
 • Als een tekening grote niet te repareren fouten heeft wordt de afbeelding opnieuw getekend op een los blad, van dezelfde afmeting als de tekening. Dat blad wordt dan met lijm over de mislukte tekening geplakt die vooraf wordt doorgestreept.
 • Als het papier dat gebruikt wordt te dun is, drukt de inkt door en dat heeft invloed op de duidelijkheid van het schrijven. Het papier moet dan eenzijdig beschreven worden of je stapt over op dikker papier.
 • Het wordt aanbevolen om het Boek buiten het moment te schrijven waarin iemand uit hetzelfde huishouden het Kennis Boek ook leest of schrijft. Als deze suggestie niet wordt nageleefd zullen de Kennis Boek magnetische velden, opgebouwd door verschillende personen, elkaar verstoren, waardoor het onmogelijk wordt gemaakt hun werk te registreren.
 • Als je alleen bent in een kamer (of altijd in dezelfde kamer in een rustige huisomgeving) en je aandacht puur op de tekst houdt die je kopieert, dan voorzie je in de beste omstandigheden om de energie uit de gehele Omega Dimensie aan te trekken – dus verkrijg je maximum voordeel uit dit programma
 • Als het overschrijven van het Boek is voltooid, plaats je op de laatste pagina je handtekening en de datum van die dag.
 
MEER OVER HET SCHRIJFPROGRAMMA

naar boven

OMEGA UITGANG PROGRAMMA’S – STUDIEGROEPEN
De studieprogramma’s van Raden van 3 en Totaliteiten van 18 reflecteren de Universele operationele ordinantie en zij worden ingegeven en begeleid door Kozmoz. Deze programma’s zijn ontworpen om het voor Mensen op onze planeet mogelijk te maken hun evolutie van de Omega dimensie te voltooien. Door het Kennis Boek te bestuderen en de programma’s te volgen:
 • dienen we de Mensheid,
 • trainen en sterken we onze zelf-discipline, onvoorwaardelijke liefde, acceptatie, respect, verantwoordelijkheid, zelfopoffering, trouw, en
 • bereiken we geleidelijk een Gewaarzijn van de Universele Ordinantie.
 •    Door de tijd, als we op basis van deze deugden functioneren binnen het magnetisch veld van het Kennis Boek, ontvangt ons biologische lichaam de energie van alle lagen van de Omega dimensie. Aldus hebben we een mogelijkheid om de evolutie van die dimensie te voltooien, en verwerven we ons eeuwige lichaam dat nodig is om in gevanceerde realiteiten te bestaan.

  1. Ieder Mens die het verlangen van zijn essentie voelt om de Mensheid te helpen, kan zijn eigen groep van 3 vormen of zich aansluiten bij een bestaande studiegroep (als er een vacature is).
  2. Binnen de studiegroepen koesteren we respect, liefde voor en onvoorwaardelijke acceptatie van elkaar.
  3. Geleidelijk aan bereiken we een Kosmisch perspectief en een vermogen om de evolutionaire redenen van alle gebeurtenissen te begrijpen, ongeacht of ze ons persoonlijk raken of niet. We verwerven het vermogen om onze gedachten en ons gedrag beter te controleren.
  4. Deze volwassenheid is de eerste factor voor succes in de Kosmische scholing die de Kennis Boek programma’s ons bieden.
  5. Vrienden die in studiegroepen van het Kennis Boek werken worden beschouwd als de missiedragers van het Boek.
  Begin 2020 werd het Kennis Boek wereldwijd in 43 landen bestudeerd.


  naar boven


  RAAD – een studiegroep van drie mensen
  Drie vrienden die het Kennis Boek willen bestuderen volgens het Kosmische programma, komen op een dinsdag bij elkaar en vormen dat wat wordt genoemd, een Raad. Daarna komen ze iedere dinsdag bij elkaar om achtereenvolgens een hoofdstuk uit het Boek te bestuderen, zodoende doorlopend de frequentie van het Kennis Boek aantrekkend en horizontaal reflecterend. Hoe meer Raden in een land werken, hoe sterker de invloed van de Kennis Boek energieën in dat betreffende land in het bestrijden van de negativiteiten, en in het ontwaken van vrienden om tot hun levensmissie te komen.

  Verdere verantwoordelijkheden van Raadsleden bestaan uit:

  • het uitdelen van introductiemateriaal over het Kennis Boek (een set van hoofdstukken 1, 20 en 25) aan een nieuwe vriend, iedere week op een zelfgekozen dag, en
  • het overschrijven van het Kennis Boek in eigen handschrift binnen 62 weken (ideaal door per week één hoofdstuk te schrijven) vanaf de datum van vestiging van de Raad.

  Als de vrienden al deze taken succesvol volbrengen worden ze ieder Zon Leraar en:

  • openen ze vanaf de 63e week een zogenoemd Brandpunt, waar ze iedere zaterdag het Kennis Boek lezen en uitleggen aan de bezoekers, beginnend met Hoofdstuk 1;
  • de dinsdag studiebijeenkomsten voortzetten;
  • het Boek onderde aandacht blijven brengen (door de introductiesets te geven op hun bewuste missiedag);
  • elkaar op de laatste zondag van elke maand te ontmoeten op wat heet de Maaltijd van Vriendschap;
  • om eens per maand op een zondag het Werk Ordinantie Dossier te bestuderen.
  Er zijn geen voorwaarden aan het werken in een Raad; het werkt volgens het essentie verlangen van een vriend.

  naar boven


  De TOTALITEIT van 18 – studiegroep van 18 personen
  De Totaliteit van 18 is een energielijn tussen een bepaald land en Kozmoz, en als de T18 eenmaal is geopend, is het de bedoeling om door de Gouden Tijd heen te blijven bestaan – tot aan het jaar 3000.

  Het doel van de Totaliteit van 18 is om het magnetische veld van dat land, bepaald door zijn administratieve grenzen, aan te sluiten op Kozmoz, en om de aura van het Kennis Boek te vormen in de Universele Totaliteit door verticale reflectie. Op deze manier wordt ieder land opgenomen in het plan van wereld unificatie, gebaseerd op de Universele Operationele Ordinantie.

  Kennis Boek studies in een Totaliteit van 18 vinden plaats op dinsdag, zaterdag en, vanaf een bepaald moment in het programma, op vrijdag. Ieder lid kopieert het Kennis Boek in eigen handschrift binnen 6 maanden en verspreidt de Kennis Boek introsets eens per week.

  Op het moment dat het overschrijven van het Kennis Boek is voltooid, wordt een lid Zon Leraar en brengt vanaf dat moment in 6 maanden tijd 6 studenten bij elkaar om een kleine studiegroep te vormen, genoemd Bloem (6+1).

  Nadat 18x6 Zon Leraren zijn afgestudeerd, verwerft de Totaliteit van een land het recht om een tak van de Wereld Broederschap Unie te openen, waarvan het centrum in Istanbul is.

  Tot aan begin 2020 hebben de volgende landen hun Totaliteit van 18 geopend: Argentinië, Chili, Colombia, Duitsland, Kazachstan, Mexico, Nederland, Rusland, Spanje en Venezuela.
  Spanje, Nederland en Duitsland zijn de enige landen op de planeet die een tak van de Wereld Broederschap Unie van Istanbul hebben geopend. In juni 2019 hebben deze landen de Europese driehoek gevormd.
  Turkije heeft vele studiegroepen, elk samengesteld uit 342 vrienden (18+18x18), verzameld in een Kozmo School.
  Israël heeft een specifiek programma volgens welke zij 6 groepen van 18 moeten vormen en laten werken, en ieder heeft zijn Boem studie. De vrienden die daar werken in 6 Totaliteiten van 18 staan op het punt hun Bloem programma te voltooien.

  Vrienden die in Totaliteiten van 18 werken komen ook bijeen voor de Maaltijd van Vriendschap op de laatste zondag van iedere maand en ontmoeten elkaar, eveneens eens per maand op een andere zondag, om het Werk Ordinantie Dossier te bestuderen. Ook geven ze eens per week een introductieset van het Kennis Boek weg als gift.

  Alstublieft, denk diep na over dit programma. Stel je voor wat er bereikt kan worden als ons hartsverlangen om de Mensheid te helpen zich verenigt met de Wetten van het Universum en met de suggesties van de HEER, voor onze beste toekomst, zoals gepresenteerd door het Kennis Boek en zijn programma’s!

  Al diegenen die alleen al voelen of helder zien wat het belang is van het Kennis Boek, laat je alstublieft leiden door je essentie.

  Zelfs al ben je alleen maar nieuwsgierig en heb je veel twijfels, neem contact met ons op, of kom gewoon naar onze openbare studies van het Kennis Boek.

  De directe ervaring met het Boek zal jouw gids zijn.
  naar boven


  BRANDPUNT
  Brandpunten zijn als Kosmische krachtcentrales. Vrienden aanwezig in deze OPENBARE studiebijeenkomsten van het Kennis Boek, reflecteren met hun verbonden breinkrachten de energie van de Omega dimensie, overgebracht door het Boek – en door dit te doen wekken ze in een omgeving een hogere energietrilling op.

   

   

   

   

  Een Brandpunt wordt geopend door Zon Leraren van zowel Raden als Totaliteiten van 18. Bijeenkomsten vinden iedere zaterdag plaats, op dezelfde tijd en dezelfde locatie, ongeacht de feestdagen.
  Iedere zaterdag wordt een opeenvolgend hoofdstuk gelezen van het Kennis Boek en vervolgens uitgelegd aan de bezoekers die uitgenodigd zijn door de Zon Leraren, en vragen gerelateerd aan het hoofdstuk worden beantwoord.
  Zaterdag Brandpunt bijeenkomsten zijn OPEN voor iedereen en zijn GRATIS bij te wonen.
  Het is niet nodig om enige voorkennis te hebben over het Boek, noch het Brandpunt regelmatig te bezoeken.
  PERSOONLIJK VOORDEEL VAN EEN BRANDPUNT BEZOEK

  Vrienden aanwezig bij zulke studies zullen zo veel Bèta energie tot zich nemen als comfortabel is, gesuperviseerd door Kozmoz. Die energie vult onze evolutie-gerelateerde energietekorten aan. Vandaar:
  • dat onze blik op onszelf en ons leven  geleidelijk aan verandert;
  • komt een beter Mens tevoorschijn;
  • bemerken we nieuwe tendensen in onszelf om dingen stressvrij te accepteren;
  • openen we ons naar anderen, vinden het leuk om te helpen, te delen en samen te werken;
  • merken we op dat we veel twijfels, angsten en ego kwijtraken terwijl we meer zelfvertrouwen krijgen met elke stap die we nemen;
  • dat we geleidelijk en dientengevolge een gemakkelijkere weg vinden door het hectische dagelijkse leven in deze moeilijke tijd van intensieve evolutie op Aarde.
  • Energie van de Omega dimensie die essentieel is voor onze huidige evolutie en die wordt voortgebracht in het Brandpunt, niet kan worden geproduceerd door enig individueel energiewerk, beschikbaar op onze planeet .

  VOORDEEL IN BREDER PERSPECTIEF
  De frequentie van het Kennis Boek hoofdstuk dat wordt gelezen, wordt gereflecteerd door de mentale activiteiten van vrienden, verzameld in de Brandpunt bijeenkomst. Vandaar, hoe meer breinkrachten aanwezig zijn, hoe groter de reflectie en hoe sneller de opbouw van het Kennis Boek magnetisch veld.
  Na het verlaten van het Brandpunt zullen de gasten de aangetrokken Bèta energie reflecteren, en deze voor iedereen beschikbaar maken die in hun nabijheid komt of die ze ontmoeten. Door de Bèta energie op deze manier te verspreiden, dienen de Brandpuntdeelnemers de Mensheid op weer een andere wijze.

  Voor alle bovengoemde redenen wordt deelname aan de Brandpunt studies beschouwd als een dienst aan de Mensheid. We nodigen daarom alle vrienden uit een bewuste stap te nemen in het helpen van henzelf, andere Mensen en de planeet, door een actieve rol op zich te nemen in het verhogen van het trillingsniveau op Aarde door naar de openbare Kennis Boek studies te komen, te bezoeken op locaties in heel Nederlandlocaties in heel Nederland.

  Tenzij we moeite doen haar programma’s te volgen, kan Kozmoz onze planeet niet helpen.

  Het bestuderen van het Kennis Boek in groepen is per saldo voor de persoonlijke evolutie van de vrienden in kwestie – hoewel ze als dienstbaarheid aan de samenleving worden uitgevoerd.

  Niemand kan onze evolutie voor ons maken, vandaar onze vrienden, neem jouw evolutie in eigen hand en:
  • KOM!
  • DOE MEE aan de bouw van betere zelven en een betere wereld!

  ALLEEN SAMEN KUNNEN WE ONZE PERSOONLIJKE EVOLUTIE VOLTOOIEN!

  Al degenen die meer informatie willen of ons willen vergezellen bij onze Brandpunt studies, zie, Studiebijeenkomsten.


  naar boven

  SAMEN STUDEREN  >  
  Lezingen
  Beurzen
  Nieuws