HET KENNIS BOEK WEBSITE

DATA PRIVACY EN COOKIE BELEID

Als de Wereld Broederschap Unie Mevlana Opperste Stichting (“Stichting”of “WBU”) is het onze hoogste prioriteit om uw privédata te verwerken en te beschermen met volledige inachtneming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 en alle secundaire regelgeving (“Privacy Wetgeving”) als u onze rechtmatige website www.hetkennisboek.net bezoekt.

Binnen het raamwerk van onze Stichting’s aansprakelijkheid van openbaarmaking met inachtneming van de Privacy Wetgeving, willen we onze bezoekers van www.hetkennisboek.net volledig informeren via deze Informatieve HET KENNIS BOEK Website Privacy Wet Statement (“Statement”).

Hoe en met welk doel verzamelen en verwerken we uw gegevens?

Gedurende uw bezoek aan www.hetkennisboek.net worden uw persoonlijke gegevens hieronder vermeld, met inbegrip van uw dataverkeer, electronisch verwerkt en fysiek in schrift, automatisch en niet automatisch verwerkt met betrekking tot, beperkt tot en meetbaar voor de uitvoering van de doeleinden van onze Vereniging alsmede de hierin genoemde doeleinden, in overeenstemming met de privacywet.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld en met welk doel?

We delen uw persoonsgegevens die in deze Verklaring staan ook met externe dienstverleners (IT-specialisten, databaseproviders, back-up- en herstelexperts enz.) die relevant zijn voor, beperkt zijn tot en meetbaar zijn voor de uitvoering van de doeleinden van onze Vereniging, evenals de vermelde doeleinden. hierin, in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

De derden met wie we onze gegevens delen, zijn aansprakelijk met betrekking tot het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens met betrekking tot, beperkt tot en meetbaar voor de doeleinden van het delen, tenzij anders bepaald door de Privacy Wetgeving, onder toezicht van WBU.

En tot slot, om aan onze wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden te voldoen, delen we uw persoonsgegevens met overheidsinstanties en gerechtelijke instanties en kantoren, in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

U kunt uw cookies beheren en verwijderen als u dat wenst. U kunt bestaande cookies in uw computer verwijderen en blokkeren zodat ze door de meeste internetbrowsers niet bewaard en geladen worden.

Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar een ander land?

Onze Stichting geeft uw persoonsgegevens die via de website worden verzameld niet door aan in andere landen woonachtige derden.

De veiligheid, opslag en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Onze stichting is zich sterk bewust van het waarborgen van de veiligheid en privacy van persoonsgegevens. In deze richting verwerkt WBU de persoonlijke gegevens van de websitebezoekers die in deze Verklaring worden vermeld door de veiligheid van de gegevens in kwestie te waarborgen, voornamelijk in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en ook met de Privacywetprocedure - Beleid voor opslag en verwijdering van persoonlijke gegevens van onze Stichting.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en bewaard binnen de tijdslimieten die nodig zijn voor de doeleinden van de gegevensverwerking zoals vermeld in deze Verklaring, evenals de wettelijke verjaringstermijn vermeld in de wettelijke voorschriften. Aan het einde van de genoemde periode verwijdert, elimineert en anonimiseert WBU uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Beleid voor Persoonlijke Gegevens Opslag en Verwijdering.

Onze Stichting neemt alle technische en bestuurlijke maatregelen die nodig zijn volgens de Privacy Wetgeving om ongeoorloofde toegang tot of foutieve verwerking, openbaarmaking en onwettige verwerking/verwijdering van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om de bescherming en veiligheid ervan te waarborgen. In gevallen die de Privacy Wetgeving nodig acht, zal WBU zowel u als het College Bescherming Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen.

Uw Recht op Informatie

In het kader van artikel 11 van de Wet op de Gegevensbescherming informeren wij u dat u het recht heeft om u bij onze Vereniging aan te melden en het volgende te vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens (i) om te vernemen of deze gegevens zijn verwerkt, (ii) indien dit het geval is, om hiervan op de hoogte te zijn en het doel van een dergelijke verwerking en naleving van dat doel te kennen, (iii) om derde partijen te kennen aan wie het is overgedragen binnen/buiten het land, om de gegevens te corrigeren in geval van onvoldoende/foutieve verwerking , (iv) om de gegevens te verwijderen/elimineren binnen de voorwaarden uiteengezet in artikel 7 van de Wet op de Gegevensbescherming, (v) om derden aan wie uw gegevens zijn overgedragen te informeren over uw verzoek om verwijdering/eliminering van uw persoonlijke gegevens zoals evenals de correctie van onvoldoende/foutieve verwerking worden verwijderd en geëlimineerd in het kader van Artikel 7 van de Wet op de Gegevensbescherming, (vi) om bezwaar te maken tegen elke negatieve conclusie tegen u op basis van een negatieve conclusie, tot stand gekomen door enkel de analyse van uw gegevens met geautomatiseerde systemen, (vii) om te worden gecompenseerd voor uw verlies in het geval u met dergelijk verlies wordt geconfronteerd als gevolg van onwettige verwerking van uw gegevens. U mag deze verzoeken schriftelijk overdragen aan onze Vereniging zoals uitgelegd in de Wet Gegevens Privacy en secondaire regels (Privacy Wetgeving) via e-mail aan privacy@hetkennisboek.net

Deze Informatieve Verklaring kan worden bijgewerkt om te voldoen aan de Wet op Gegevensbescherming, als gevolg van elke wijziging in onze procedures. Wij vragen u vriendelijk om onze website te bezoeken voor eventuele updates.

Cookies

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken

Ons doel hierin is om u een gemakkelijker bezoek mogelijk te maken en om te begrijpen hoe de websitefuncties te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand dat een reeks van karakters bevat en dat naar uw computer gestuurd wordt als u een website bezoekt. Cookies zijn bedoeld om een een meer gebruiksvriendelijke ervaring van een website mogelijk te maken.

Cookies maken de presentatie van gepersonaliseerde pagina's voor een meer aangepaste en snellere gebruikerservaring mogelijk. Cookies kunnen geen informatie verzamelen die in uw computer is opgeslagen of in uw documenten, inclusief uw persoonlijke data.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat de website die u bezoekt opslaat op uw computer of uw mobiele apparaat. Cookies worden veelvuldig gebruikt om een efficiëntere werking van een website mogelijk te maken of om gegevens te verstrekken voor de hostwebsite.

Hoe gebruiken we cookies?

De cookies die op uw computer worden geladen of de gegevens die daardoor worden verkregen, worden gebruikt voor statistische analyses en beveiligingsmaatregelen. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via cookies.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

U kunt cookies beheren en verwijderen als u wilt. U kunt bestaande cookies op uw computer verwijderen en voorkomen dat ze worden geladen via de meeste internetbrowsers.

Hoe kunt u internetbrowser-cookies beheren?

De meeste internetbrowsers maken het mogelijk om de volgende acties uit te voeren:

  • • Alle opgeslagen cookies bekijken en degene te verwijderen die u wenst
  • • Blokkeer cookies van derden
  • • Blokkeer cookies van specifieke websites
  • • Blokkeer alle cookies
  • • Verwijder alle cookies als u uw browser uitzet

Indien u de cookies liever verwijdert, worden uw voorkeuren in de betreffende website verwijderd.

Als u cookies liever blokkeert, werken veel websites, waaronder de Kennis Boek website, mogelijk niet volledig en correct.

Stichting WBU