Wat is Het Kennis Boek?

VERKLARENDE KENNIS OVER

HET KENNIS BOEK - HET ALFA KANAAL

DE GOUDEN TIJD

Onze Vrienden,

Onze Planeet die veel van zijn kwaliteiten heeft verloren in zijn materiële, spirituele en natuurlijke aspecten, wordt weer hersteld. Gebeurtenissen die zijn ervaren en zullen worden ervaren, zullen de mensheid verenigen in een Totaliteit, die haar het Bewustzijn van Waarheid zal doen verwerven.

In deze Laatste Tijd hebben Focussen die naar hetzelfde doel en Idee handelden tot nu toe een periode van voorbereiding beleefd. Echter, nu is het tijd ons te Verenigen door de handen ineen te slaan en het is tijd om de ENKELVOUDIGE te Dienen. Daarom zal onze Wereld veel winnen als allen zich kunnen Verenigen onder het licht van het werk dat ze doen.

Het verhaal van de Gouden Tijd is een investering van eeuwen. In feite is iedere hervormende Orde een Gouden Tijd. Echter, dit 26.000 jaar durende eindcyclus- transitieprogramma heeft een heel ander voorbereidingsprogramma dan de eerdere periodes. Dit voorbereidingsprogramma is tot op heden systematisch toegepast. Eerst hebben Hemelse Suggesties, overgedragen door Heilige Boeken, onze planeet Verenigd in het Bewustzijn van een ENKELVOUDIGE GOD, door de mensheid in een Totaliteit van Waarheid bijeen te brengen. In de loop der tijd hebben de gehele waarheid en Hemelse verkondigingen licht geworpen op de mensen op onze planeet tot op de dag van vandaag.

In deze speciale Tijd die wij als mediamiek aanduiden, wordt de waarheid getoond al naar gelang het Bewustzijn dat is bereikt. Alle gedane inspanningen en oproepen tot Unificatie doen zich niet alleen voor op onze planeet. Het Systeem van deze Eind Tijd is de Unificatie van de Universele Totaliteit met de Ordinantie van Kosmossen tot een Geheel, en daarom wordt de komende tijd de Gouden Tijd genoemd.

De Gouden Tijd zal in de dagen van morgen licht op ons werpen volgens een Enkelvoudige God – Enkelvoudige Orde – Enkelvoudig Systeem en is de heraut van een medium waarin gelukkige mensen zullen leven in de Totaliteit van een broederlijke/zusterlijke Wereld Totaliteit. Echter, er zijn vele Drempels die onze Planeet zal overgaan tot de Gouden Tijd, waar wij zo naar hunkeren, is aangebroken. 3 Kosmische Tijden zijn erkend voor deze voorbereiding van de Gouden Tijd.

We weten dat (Eén Kosmische Tijd een eeuw beslaat). Onze Planeet, die in een versneld Evolutie Programma is opgenomen sinds het jaar 1900, voltooit zijn eerste Kosmische Tijd in het jaar 2000. Dit is de Twintigste Eeuw. De Tweede Kosmische Tijd omvat de 21ste Eeuw en de Derde Kosmische Tijd betreft de 22ste Eeuw.

De Begindatum van de gewenste Gouden Tijd hierboven genoemd, waar we zo naar hunkeren, zal aanbreken met de 23ste Eeuw en zal een Periode van 7 Eeuwen beslaan. Als we de voorbereidingsprogramma’s nu één voor één noemen, zullen we ons realiseren dat de Gouden Tijd niet zo gemakkelijk bereikt zal worden.

Er zijn (5) Schaalverdelingen in het Voorbereiding Programma van de Gouden Tijd. Elke Schaal omvat een Tijdperk. In volgorde opgeschreven:

1. Dit is een Tijdperk van Voorbereiding, die de Periode van de Heilige Boeken omvat.

2. Het Tijdperk van Ontwaken: Dit is de Dimensie van Transitie waar wij in leven en de Periode die we de RESURRECTIE noemen, die tot op heden aan ons was aangekondigd. Onze Planeet bevindt zich momenteel midden in deze chaos.

3. De Nieuwe Tijd: Hierin zullen we de Periodes waaraan we gewend waren overstijgen en zo zal de Periode van het Bereiken van het Onbekende – Werken – Onderzoek – Realisatie in werking treden. Deze Periode zal twee Kosmische Tijden bestrijken.

4. De Gouden Tijd: Omvat het leven van een periode van 7 Eeuwen. Gedurende deze periode zal de directe Realisatie van Universeel Gewaarzijn en Unificatie plaatsvinden in overeenstemming met Eenheid en Totaliteit en zo zal de aanwezigheid gezien worden van een Mechanisme – Systeem – Goddelijke Orde – een Realiteit die we nog niet kunnen begrijpen op onze Planeet, maar die wij trachten te introduceren en vleugels zullen Bewust worden uitgeslagen naar de Onbekenden.

5. De Tijd van Licht: Dit Tijdperk dat zal beginnen na de Gouden Tijd wordt de Tijd van Licht genoemd. Deze tijd wordt effectief na de 30ste Eeuw, hier is de Orde van Allah direct in werking.

Voortaan zal de Mensheid die voorbereid is op dit pad het Essentie Staf Lid van dit Systeem zijn. Nu noemen we dit Universele Licht Pad de Gouden Tijd. In het medium waarin we momenteel leven, zijn we in versneld tempo de laatste periodes van voorbereiding voor de prachtige dagen van Morgen binnengegaan.

Nu weten we allemaal dat de Tijden die we zullen ervaren zeer verschillend zullen zijn van de eerder beleefde Tijden. Dit verschil en deze verandering veroorzaken echter veel pijn in iedere sectie van onze planeet en met de veranderende tijden veranderen ook de mensen. De Mensheid die door een chaos van bewustzijn gaat, bereidt zich voor op de Gouden Tijd van de dagen van Morgen.

Dit is een transitieperiode. Momenteel worden talrijke Focussen en Verenigingen overal op onze planeet gevestigd, met als doel het proces te versnellen van een massaal bereiken van Gewaarzijn, Ontwaken en Zuiveren van menselijke Totaliteiten en om het mensdom voor te bereiden voor de Gouden Tijd. Wij, als het Wereld Broederschap Unie Universeel Unificatie Centrum, zijn een school die al 30 jaar op dit Universele Pad dienst verleent.

We hebben een Boek, het Kennis Boek genaamd. We leggen dit Boek als fascikels uit aan de maatschappij in onze conferenties. Als onze Missie Verplichten wij ons ertoe om deze Universele Programma’s aan de gehele Werelddimensie te introduceren en door te geven.

De officiële Vestiging van onze Vereniging en Stichting in de Wereld vond plaats in 1993. We zijn echter al 30 jaar lang in contact met de hele Wereld. En de hele Wereld verwacht dit Kennis Boek al sinds het jaar 1950.

Nu willen wij een meer gedetailleerde uitleg geven aangaande sommige kenmerken van het Kennis Boek. Het KENNIS BOEK begon gedicteerd te worden op 1.11.1981 door de Realiteit van Verenigde Mensheid Kosmos Federale Bijeenkomst aan Anatolisch Turkije, middels het Alfa Kanaal.

Het Kennis Boek werd echter 3 jaar lang niet onthuld aan de Mensheid, omdat de Maatschappij nog niet gereed was. In het jaar 1984 werden Spirituele Focussen gevestigd in de hele Wereld op het pad van Eenheid en Realiteit en kregen we de opdracht om het Boek te onthullen en te introduceren aan de maatschappij. Nu dienen we de Mensheid als een Vereniging en een Stichting. Het Kennis Boek werd in 12 jaar voltooid, nu als Boek samengesteld en het werd tevens vertaald in het Engels.

De Unie van Centrale Zonnen – de Universele Ordinantie Raad – de Verenigde Ordinantie Raad zijn Universele Staf Leden die als een drie-eenheid samenwerken. Dit wordt de Dimensie van de Al-Barmhartige genoemd ofwel het Systeem. Met deze dimensie is het Alfa Kanaal verbonden, dat het directe Reflectie Mechanisme van Allah is. En alle tot nu toe aan onze Planeet gegeven Heilige Boeken (Het Oude Testament - de Psalmen van David - De Bijbel - de Koran) werden geopenbaard vanuit dit Kanaal.

Deze Boeken zijn Heilige Boeken die Educatief zijn, Trainen en tot Bewustzijn en Integratie Brengen. Hoewel het Kennis Boek werd gedicteerd vanuit hetzelfde Kanaal, is het niet een Boek om te worden aanbeden. Het is een Boek dat alle Mysteriën en Feiten onthuld en aan de Mensheid de reden uitlegt van de paden die zij tot nu toe heeft betreden. Het Kennis Boek is ook een Boek van Waarheid en EENHEID, dat in zichzelf de Frequenties van alle tot nu toe bekende Heilige Boeken bijeenbrengt.

Dit Boek werd gedicteerd door een Techniek de (Licht-Foton-Cycloon) Techniek geheten, die Onze Planeet nog niet kent. Volgens deze techniek wordt Tijd Energie geladen op de Letter Frequenties. Daarom begrijp je het Boek wanneer je het leest en ontvang je dat deel van de Kennis dat past bij jouw niveau. Daarna wordt de kennis uit je geheugen gewist. Alleen de grote lijnen ervan blijven over. De andere Heilige Boeken kun je je wel herinneren. Van dit Boek echter kun je zelfs geen bladzijde onthouden. Omdat de kennis verbonden is met de tijdenergie, glipt hij uit je geheugen. Dit is een Speciale techniek.

Er is ons verteld dat dit Boek 19 Eeuwen geldig zal zijn en dat het gedicteerd was, geïntroduceerd als het Enkelvoudige Boek voor de dagen van Morgen. Het Kennis Boek wordt ook het Kosmische Boek van deze Laatste Tijd genoemd. En bij het lezen worden ook Andere functies die het Boek kenmerken, werkzaam.

Diegenen die dit Boek lezen worden verbonden met het Centrale Systeem van de Verenigde Realiteit en dat zorgt voor het opengaan van jullie Universele Dossiers in de micro archieven. Zo leert de Realiteit de Individuen kennen. En traint hen één voor één al naar gelang hun behoeften. En taken worden aan hen toegewezen volgens hun capaciteiten. Daarom werd ons gevraagd de fascikels uit te delen tot in de meest afgelegen gebieden.

En 30 jaar lang kregen verschillende delen van de hele wereld de fascikels onder ogen. Wanneer je het Boek blijft lezen, kun je tenminste 10 boodschappen uit één pagina halen door verschillende betekenissen aan de kennis te geven, afhankelijk van het Bewustzijn dat je hebt bereikt en in de loop der tijd valt je oog op Informatie die je niet eerder was opgevallen.

Ons werd verzocht om dit Boek, gepubliceerd als het Kennis Boek in het jaar 1996 over te dragen aan vrienden die dezelfde zienswijze delen. En het is onze enige wens en die van onze Universele Vrienden dat we collectief handelen door ook met hun Informatie te integreren en zo Verenigd te worden. Dit Boek is, volgens de aan ons gegeven informatie, een Boek dat bedoeld is voor 7.000.000.000 Menselijke Bewustzijnen. En Iedereen krijgt de antwoorden op al zijn vragen, als men dit Boek diepgaand leest.

Als je een missiedrager bent en de cijfercode in je gen-programma valt samen met de bij jou horende cijfercode onder de miljoenen verborgen cijfercodes in het Boek, wordt er een directe connectie gemaakt en jijzelf maakt de connectie met het Systeem. Eerst begint jouw zich openende kanaal zijn taak om je te trainen. Later wordt je werkelijke taak aan jou toegewezen. Dit is de bijzondere eigenschap van het Boek.

Mensen die de Kosmische Golven niet rechtstreeks kunnen ontvangen door hun eigen bewustzijnen, worden door het Kennis Boek wakker gemaakt. Immers, dit Systeem is het rechtstreekse programma van de Kosmos. En sinds 1960 is onze Wereld voorbereid op dit gebied door de Kosmische Invloeden die de evolutie-energieën dragen en gegeven worden vanuit de 10de dimensie. Op deze manier werden verscheidene verenigende Kosmische Focussen effectief op onze Planeet. Nu is echter de tijd aangebroken om ons te verenigen.

Een ander kenmerk van het Boek is dat alle Frequenties van het Oude Testament, de Psalmen van David, het Nieuwe Testament, de Koran en de Filosofieën van het Verre Oosten die aan onze Wereld tot op heden waren geopenbaard en die bekend stonden als de Heilige Boeken, verenigd zijn met de Energie van de Focus van de Almachtige en op alle letters van het Boek zijn geladen als een Totaal van 6 Frequenties. Echter, dit Boek is niet, zoals we al eerder gezegd hebben, een Boek om te worden aanbeden. Het is een Gids Boek. Daarom is het Boek aan onze Planeet geschonken als het Boek van de gehele Mensheid.

De Hemelse Autoriteiten noemen het Kennis Boek, dat is voorbereid volgens het Alfa Ingang, Omega Uitgang Project, ook het VERLOSSING Boek. Want, alleen de Frequenties van alle Heilige Boeken, verenigd in dit Boek, maken het voor jullie mogelijk om de 76ste energie te absorberen, die de totale frequentie van het OMEGA Kanaal is, dat uit 9 Lagen bestaat.

En elk Zon Systeem is verplicht om de Evolutie van zijn eigen dimensie te maken. Onze Evolutie en Uitgangsdimensie is SATURNUS; van hieruit gaat men naar Omega. De 6de dimensie, Nirvana, is de Dimensie van Onsterfelijkheid. De 7de dimensie is de laatste Evolutiegrens van de Mensheid en hier is Saturnus. Dat betekent dat het Menselijk Bewustzijn dat tot hier kon reiken, zijn Spirituele Energie opeist als een Waar Mens en het recht verwerft om vanuit Omega te vertrekken.

Het Kennis Boek is het enige Boek dat jullie geleidelijk zal doen wennen aan de Frequenties van deze Universele Dimensies en zal er zo voor zorgen dat jullie gemakkelijk deze Dimensies kunnen binnengaan. Gedurende dit laatste Transitie Programma zijn 3 Kosmische Tijden erkend voor Onze Planeet voor de Verlossing van de Mensheid (Elke Kosmische Tijd omvat 1 Eeuw). Onze Planeet die sinds het jaar 1900 is opgenomen in een extreem versneld Evolutieprogramma, voltooit de eerste Kosmische Tijd in het jaar 2000. Dit is de 20ste Eeuw.

De 21ste en 22ste Eeuw zullen weer andere examenjaren zijn voor Onze wereld. In de 23ste Eeuw zal de ware Fundering van de gewenste GOUDEN TIJD gelegd worden. De Gouden Tijd zal gevestigd worden tot de 30ste Eeuw en na deze datum zal de Realiteit van de Verenigde Mensheid het podium verlaten door haar Missie te Voltooien. Het Kennis Boek is het directe BOEK van de HEER. Daarom was het gedicteerd middels het ALFA Kanaal.

De REALITEIT VAN DE VERENIGDE MENSHEID zal in de 30ste Eeuw het Kennis Boek transfereren naar zijn (Ware Bron), dat wil zeggen, naar de HEERLIJKE Orde. En de Heerlijke Orde zal dit Boek ook nog 9 Eeuwen gebruiken, omdat het de Tijd Energie aantrekt. Na deze Periode zal de periode van Boeken ten einde komen en zal het Boek in het archief worden opgenomen. Hierna zullen andere Technologieën in circuit komen.

Hier hebben we jullie een Korte Geschiedenis van het Kennis Boek uitgelegd. Echter, dit Boek heeft ook Operationele Ordinanties eigen aan zichzelf sinds de tijd dat het vanuit zijn bron geopenbaard was. Nu willen we iets meer zeggen over het ALFA Kanaal:

1. Het ALFA Kanaal is het Directe Kanaal van de Heer, dat wil zeggen, het is ALLAH’s Kanaal. En dit is een Constant onveranderend Kanaal. Echter, dit kanaal verschuift naar het noorden vanwege de rotatie van onze Wereld om haar as in een hoek van 23 graden. Vandaag is het project van het ontwaken van onze Planeet door Kosmische Invloeden de laatste toepassing van een programma van 6000 jaar.

2. De Eerste 2000 jaar is de periode vóór MOZES. In deze periode werden Evolutiestromingen gegeven door de Kosmische Invloeden aan onze hele planeet, net als tegenwoordig. Diegenen die deze stromingen hadden geabsorbeerd, werden één voor één geregistreerd en in hun tweede incarnatie werden ze allemaal samen belichaamd in het Verre Oosten (vanwege het nabije reflectieprogramma van mens op mens). Met dit programma ontmoette onze Planeet voor het eerst rechtstreeks de GODDELIJKE Energie. Dit programma beslaat de periode van de eerste 2000 jaar en wordt de Eerste Orde van Allah genoemd.

3. Het programma van MOZES wordt de Tweede Orde van ALLAH genoemd. Aangezien in die Periode de verticale projectie van het ALFA Kanaal op de Piramides van Egypte en de Nijl reflecteerde, werd MOZES belichaamd in Egypte. MOZES gaf, overeenkomstig zijn taak, de directe Kennis van de Realiteit als de Kabbala Kennis in het Oude Testament. Dit tweede 2000 jaar lange programma duurde tot de periode van Jezus.

4. Voor het Bewustzijn dat zich zal Ontwikkelen is, zoals jullie weten, de eerste stap om te transcenderen Liefde en daarna Kennis. Daarom verenigde JEZUS met het programma van Liefde de Mensen onder het Enkelvoudige GOD Bewustzijn. Het Nieuwe Testament draagt daarom de Liefdesfrequentie. Later had MOHAMMED het Wereld leefsysteem vormgegeven door Kennis te geven via de Koran. In die periode was het ALFA Kanaal naar het noorden verschoven tot boven Jerusalem, Mekka en Medina en kwam het programma van JEZUS en MOHAMMED in werking als de Derde Orde van ALLAH. Met de Periode van MOHAMMED kwam de periode van Heilige Boeken en van Profeetschap ten einde. Daarna werd de Mensheid 1500 jaar alleen gelaten met haar Boeken, in afwachting van het moment dat zij de Waarheid zou vatten.

5. Nu, in het jaar 2000, eindigt het programma van 6000 jaar en wordt alles in alle duidelijkheid aan de mensen uitgelegd. Omdat het ALFA Kanaal momenteel boven ANATOLISCH TURKIJE ligt, werd het KENNIS BOEK in werking gezet vanuit Turkije. En zo, door alles heel open door middel van het KENNIS BOEK aan de Mensheid mee te delen, wordt de Fundering van de Wereld Staat gelegd. En deze Orde wordt de Vierde Orde van ALLAH genoemd. Laat ons nogmaals herhalen, Het Kennis Boek, voorbereid volgens het ALFA ingang, OMEGA uitgang project, wordt ook het Verlossing Boek genoemd. Het is echter nooit een Heilig Boek van Religie om te worden aanbeden. Het is een Gids Boek.

6. Aan de Mensheid, die Depressief is in het intense programma van deze laatste tijd, legt het Kennis Boek de reden voor hun depressie uit en trekt hen naar logisch Denken en stelt hen gerust. We hebben jullie alles uitgelegd, omdat dit het pad is waarop wij werken. Dit is een Unificatie Programma.

In dit voorbereidingsprogramma van de Gouden Tijd, wordt samengewerkt met vrienden die de Lichten kunnen zien, die over de mensheid zijn verspreid, hand in hand, met Totaliteit van Hart en Vrede. De investeringen tot op heden gedaan voor de Gouden Tijd werpen nu hun vruchten af. Onze Wereld die zich voorbereidt voor het medium van Verlossing doet op eigen kracht haar examen. Dit is een Programma. De Gouden Tijd waarvan wij wensen dat hij gevestigd wordt met Begrip, Liefde, Tolerantie, een Logisch denkend Geweten en Schoonheid, zal onze Planeet de dagen van Morgen brengen die zonder Oorlogen zullen zijn, Bloemrijk en Gelukkig.

Uitgaande van deze zienswijze is het onze Grootste wens om samen een wereldkring te vormen, hand in hand, op het Pad van Licht. Totdat we elkaar ontmoeten op het pad van Licht, is al onze Liefde voor jullie.

V. Bülent Çorak

President
DE KLEUREN VAN DE KOSMISCHE AURA VAN

HET KENNIS BOEK


Met de P.I.P. Techniek wordt het kleurenspectrum van bezielde wezens en onbezielde materialen die op aarde bestaan, vastgelegd. In de aurakleuren die met deze techniek geïdentificeerd worden, is een kleurverdeling die begint met rood en zich uitstrekt tot paars.

Diegenen die zich bezig houden met deze tak van wetenschap hebben bevestigd dat onderzoek dat ze hadden uitgevoerd, heeft aangetoond dat roodschakeringen indicatief zijn voor een lager en paarsschakeringen daarentegen voor een hoger energieniveau. Door andere ook met deze techniek op het kleurenspectrum uitgevoerde studies werd vastgesteld dat de kleur goud een kleur is van hoge spiritualiteit.

Kleuren buiten dit spectrum duiden daarentegen op energieën die niet behoren tot deze wereld. We noemen ze kosmische energieën. Het zijn frequenties die de wereld niet kent.

Tijdens experimenten uitgevoerd op het KENNIS BOEK in 2004 door de “SUPRA Onderzoek Stichting” in India, met de energie zichtbaar makende P.I.P. techniek, ontwikkeld door Harry Oldfield, werd vastgesteld dat de aura van het boek volledig bestaat uit kosmische kleuren buiten het kleurenspectrum dat tot de wereld behoort.

Ze stelden vast dat de intense oranje kleur van het Kennis Boek, die in balans is met de gouden kleuren te zien op de P.I.P. foto’s ervan, een frequentie is van buiten de wereld, en door experimenten op deze wijze uitgevoerd werd geconcludeerd dat het Kennis Boek een bron is van kosmische energie die uniek is en niet van deze wereld.

Deze studies wijzen er ook op dat de frequenties aangaande het Kennis Boek positieve veranderingen teweegbrengen in de omgeving ervan, ongeacht welke parameters je ook gebruikt, bezield of onbezield.

Op de foto’s hieronder kun je de kosmische aurakleuren bekijken die iedere dag van dezelfde bladzijden uit het Kennis Boek werden gemaakt, waarbij de energiefrequentie verandert parallel aan de tijdenergie.
  • ALLE inleidende lezingen over het Kennis Boek zijn gratis en voor publiek toegankelijk. Je zult essentiële informatie horen over het Boek en zijn planetaire unificatieprogramma. Degenen die dat willen zullen, als cadeau, ook een Intro Set met 3 Kennis Boek hoofdstukken ontvangen, en zo zijn energie en informatie kunnen proeven.